Avesta v Sedlčanech

.........na tomto odkaze je možnost  shlédnout některé členy našeho divaderlního spolku, jak  vzhlíží  coby  modelky".