Galerie

Naším  spolkem  byla kladně  přijata  tzv.  video-technika. Tím nám  proto, bylo také umožněno a podáno možného důkazu  o  tom, co jak  umíme "herecky" zvládnout  a  pohybovat  se na jevišti.  Tím pádem máme dokumenty, jak si počínáme a jak také dokážeme prožívat, či oslavovat svá konání, či jak prožíváme i  my sami podobné dny při různých příležitostech. Ovšem,  pokud  chcete, můžete se na některá videa v přiložených odkazech podívat,  již jsou připravena:
( střih a záznam Mirka Procházky)