2008

( vzpomíná Mirek Procházka)
 

A to již počátkem roku 2008 jsem chtěl  vybrat opět  něčeho vhodného pro dět.  Navštívil jsem s nimi  zdejší muzeum a Oldřich Průša (depozitář) nám dal dispozici a k prohlédnutí si všech her, které má uschovány. Jsou zřejmě z pozůstatků dřívějších spolků. Tam jsem objevil malou knížečku o dětském divadle, které bylo jak napsáno, někde v Podkrkonoší, učitelem Václavem Říhou.  Sehráno  mělo být mezi roky 1920 -1930 .(?) a  mě to zaujalo již proto, že se tam klade důraz na zdravení se, slůvka  o prošení a všech dalších taktností, která už se bohužel v naší "moderní době nenosí“ a děcka k nim nejsou,  ani mnohými rodiči,  vedeni do tohoto nastávajícího soužití v lidské společnosti. Tak jsem se rozhodl a začal jsem. Zkoušky přešly až  k 28. III. 2008  a tím  jsem mohl,   i s dětmi, pozvat  veřejnost  na další premiéru se souborem KROUŽEK  ve hře :

 

„ Dvě  Maryčky “

Byla to zase dvě představení pro školy v jednom dnu .  Věřte mi nebo ne, ale již jsem se mohl opřít i o skvělé herecké výkony mnoha dětí. Nebudu je raději jmenovat, bych na někoho neprávem zapomněl, ale až někdy k nám zavítáte na Dobříš, můžete se v naší kronice přesvědčit sami. Jen vzpomenu, že pan Pavel Ramplé pro nás vytvořil překrásné kulisy a jsou tak vymyšlené a vhodná, že jsme jich využily i v jiných, námi uváděných,  hrách. 

Nesmím ale také zapomeniut, že v tomto měsíci březnu, jsem mohl uvádět i hru s „dospěláky“, kterou jsem si převedl do pražského prostředí a to přímo z Paříže.

Proto jsem tudíž i jména pozměnil do češtiny a tak uvést i nový název :

 

 „ P á r t y   s   b l c e m “ 

 

Bylo tomu  17. III. 2008, ale ještě  byla tato hra odehrána  28.III. 2008, což se nám hodilo k zopakování si textu, protože  hned  2. května  2008 jsme s touto hrou zajeli do Bystřice u Benešova což se nám opět velmi hodilo k zopakování si této hry a to jen proto, že v nastávajícím dalším týdnu jsme opětně pořádali již

 

 III. Divadelní  festival ochotnických divadel :

 

18. V.  „ D v ě   M a r y č k y “ dětská  scéna  KROUŽEK   Dobříš

19. V.  “ M i r a n d o l í n a  „ Divadlo  za vodou “ - Č E N K O V 

21. V.  „Jak  je důležité  míti  Filipa “ divadelní soubor z Bystřice

22. V.  „P á r t y  s  b l b c e m “ divadelní soubor „Kruh“   Dobříš

***************************************

 

Festival byl sice za námi, ale již se pičalo s nácvikem  dalš hry!  Vždyť byl před námi byl ten sváteční divadelnický den a to 26. prosince 2008, ale sál prázdnotou..............