2006

(vzpomíná Mirek Procházka......)
 
2006 byl zase rokem pro náš sopek bohatým k událostem a jednak proto tím, že jsem mohl s dětmi nacvičit a k tomu i  mě již známou v nácviku hru, ovšem již v naprosto jiném obsazení :
                                           

 „ Sůl nad zlato “

 
……a   proto již 29. ledna 2006  mohla být této hry premiéra, ale okamžitě nemoci a epidemie s tím spojená, proto  u děcek došlo k odstavení repríz, které nastaly až   1.-2.března a tak 5x za sebou. Pak i pro veřejnost 25. dubna  a v rámci Andersenových pohádek jsme hru sehráli i v Knihovně 29. dubna málem bych zapomněl toho nejdůležitějšího, že jsme  hru také předvedli na Krajské přehlídce ve Stochově! A také  ještě 16. dubna jsme tuto pohádku sehráli na zámeckém nádvoří v Mníšku pod Brdy. N u a protože 14. května  tu zase byla oslava Svátku matek, tak i zde děcka podali výkony své a k dobru! Ovšem můj bratr Jiří Procházka také spěchal z nácvikem hry, která jej inspirovala již z mnoha let  před tím, kde si i zahrál, ale nyní měl před sebou velký úkol, totiž vypomoci mé myšlence a to když ,  tento rok se také může zapsat do našich dobrých skutků a sice v tom, že jsem se rozhodl konat divadelní festivaly ochotnických divadel a to v týdne měsíce května, kdy naše  město oslavuje rok oslavuje právě v tyto květnové dny výročí od založení města Dobříš z roku 1252. Tak se konal:
 

I. Festival  divadelních ochotníků  :

                                   

15. května  „ Neohrožený  Mikeš “ Kroužek Disk – Dobříš 

16. května  „ D e z e r t é r  z   V o l  š a n “ - DISK  Dobříš

17. května  „ Prázdniny lorda Stamterdyho“  - Stará Huť

18. května  „ Ubrousku, prostři se ! “ – Disk  Dobříš

19. května  „ Dívčí  válka “ -  divadlo"  - „Merenda“ z Nového Knína.

 
Protože veškeré pozvání, techn. Zabezpečování pro sehrání divadel od jednotlivých souborů a také určitě  přípravu večeří, nápojů a hlavně pro děti cukrovinek a dortů jsme si zajišťovali  sami, ale za  přímo  obrovské  pomoci a tím i fin. velkého přispění  se nám dostalo od členky našeho souboru pí Evy Jarolímkové, majitelko firmy „Pekárna – cukrárna JAROLÍMEK“ z Mníšku pod Brdy.
 
A ještě  také podotknu, že hned po ukončení tohoto 1. Festivalu ochotnických divadel, jsme ještě uvedli se souborem  KROUŽEK  reprízu  divadelní pohádky,  v režii  Mirka Procházky:                                                                       
 

 „ Neohrožený Mikeš“ 

Bylo to přesně 18. června 2006 , divadlo se sehrálo 2x v jednom dnu a tak zase mohly prázdniny započít! Protože však rok byl teprve ve své polovině, tak musím vzpomenout, že ta hra „Gangsteři z Valance“ a to v režii Jiřího Procházky, která měla být původně premiérově sehrána při konání připravovaného festivalu, tak se to nestihlo, byla přece jen sehrána. Byli jsme také potom nuceni povolat opět do svých řad Frantu Holana, aby nám pomohl k dalším reprízám a tak  9. IX 2006 do Mníšku pod Brdy, hrálo se   na nádvoří zámku, pak opět Dobříš 28. IX. 2006, ale ještě před tím a to: 10. IX. 2006 jsme si zajeli na festival do Žebráku. A to již se přiblížil konec roku a pro sehrání nějakého divadla k onomu pro nás slavnostního kalendářního data 26. XII. 2006, ale i v tomto případě  nebylo v moci sezvat  herce k sehrání některé z her, které jsme v tom roce uváděli. Těžkosti nastaly a bylo jediným východiskem, že roli poutníka za dříve hrajícího Jardu Pulce převzal nový člen našeho spolku Marek Smatana  a  tak  se mohl před veřejností opět  uvést :  „ Ubrousku, prostři se !“ .