2009

( vzpomínky s Mirkem Procházkou)
 
Hned počátkem roku byly zahájeny zkoušky souborem KRUŽNICE  nejen pod režijním vedením Radima  WEBERAn ale protože  nezahálel, tak  přímo z psacího stroje vytáhl  další jeho hru ( já říkám jak stvořenou pro naivní divadlo) a počal nacvičovat :
 

„ Epochální  výlet pana Broučka mezi Indiány “

 
a tudíž již 12. IV. 2009  měla tato hra přímo  světovou  premiéru! O tom, kolikrát se ještě hrála, to sdělím posléze, ale nyní již je zase místo ku sdělení konání již
 

IV.  Festivalu  ochotnických divadel – Dobříši :

 

18. V. „ B í l á   p a n í  “„Divadlo za vodou“   - ČENKOV

19. V. „ Jak  začala  trojská  válka“   -  divadlo „ CHODIDLO“  Bystřice

20. V. „ Epochální  výlet  pana  Broučka  mezi  Indiány “ - Dobříš

21. V. „ C A U S A   R U D O L F “   - Divadelní soubor K.D. Bystřice

22. V. „ S l u h a   d v o u   p á n u “  divadelní soubor „STRŽ“- Stará Hutˇ

***************************************************************************************************
 
Po zdárném festivalu jen možná tu poznámku, že jelikož nestačil Martin Zajíček souborem nacvičit  hru,  byl jsem nucen požádat div. soubor z Bystřice u Benešova, aby mi tak „zalepili díru“.  Ani soubor ze Žebráku mi nemohl v této věci pomoci.  Pak se hrálo - hostovalo a to s tím „Broučkem“:  také  5. VII. 2009  ve Staré Huti .   11. VII. Také jsme s touto hrou  zajeli na Festival do Ratajů.  U nás v Dobříši: opět 10. X. a 31. X. 2009  a pak ještě jsme zajeli hostovat do Čenkova. Až konečně nadešel opět ten náš slavnostní den a tak ten:Epochální  výlet  pana  Broučka  mei  Indiány“   mohl  být  ještě  naposledy (snad (?))  sehrán  i  
 26. XII. 2009.