Dobříšský Korbel

9 – 10. XII.  2000  - XX. Memoriál Jana Míky - Turnaj v sálové kopané  Tento turnaj byl v roce 1980 vyhlašován Mirkem Procházkou a to právě na počest jeho zemřelého kamaráda.  Organizoval a vedl jej až do X. ročníku-k a ž d o ro č n ě ! Pak se pořádání  ujal p. Jan Ducho, který Mirka Procházku požádal (v onen XX. ročník ) o spolupráci. Tímto okamžikem se tak Okrašlovací spolek rozšiřuje též k aktivitám směrem a ku vztahu k rekreačnímu sportu.
  14 – 15. VI. 2001 -  Turnaj v sálové kopané  pořádaného v Novém Kníně a to díky  klubu “VETOKRAS” . Jako hosté se turnaje také účastnili hosté mužstva Wie-Wie z holandského Mierla. (org.: Mirek Procházka)
11. 10. 2002-  V. Dobříšský Korbel -  Turnaj určený pro seniory v malé kopané.
 ***************************************************************************
 ...... i v těchto místech je nejdříve nutno podotknout, že tento turnaj byl původně  započat  již  v  r. 1985 a pokračoval až do  r. 1989 !
Přišla "sametová revoluce", doba hledání se a tak  Mirek Procházka  o p ě t  započal s  pokračováním  až pod organizačním vedení u OSD (1996) . Jelikož v tomto  období je v Dobříši je Posvícení, proto k tomuto turnaji jsou zváni již senioři od 40ti let výše, v počtu 6 ti  mužstev .
Turnaj se sehrává v areálu sport. hřiště mezi školy .
 PROTOŽE  ALE OKRAŠLOVACÍ SPOLEK NEMĚL DÁLE  "SÍLU" TENTO TURNAJ ORAGANIZOVAT . proto  MIREK  PROCHÁZKA jej přenesl na bedra  našeho spolku, ale v myšlence: ABY SE ZASE OPĚT HRÁLO !  
*******************************************************************************
 
2004  16. 10. -  VI. Putovní dobříšský Korbel - Vítězné mužstvo KONŠELÉ  složené z činovníků zdejšího úřadu
2005  18. 10.-  VII. Dobříšský korbel – Vítězem se stalo mužstvo Koockel pool  Dobříš                                                           
2006 14. 10. -  VIII: Dobříšský korbel - Vítězné mužstvo Stará garda - mužstvo místního klubu
2007  13. 10. – IX. Dobříšský korbel - Vítězné mužstvo Stará garda -  mužstvo složené z nadšenců zdejšího klubu Dobříš
2008    18. 10  - X.  Dobříšský korbel - Vítězné mužstvo TANGO - Rosovice
2009   10. 10. – XI.  Dobříšský korbel - Vítězné mužstvo HC  PRAHA Zlíchov

**********************************************************************
( …protože se však změnil názor v Okrašlovacím spolku (2015) a to  vstupem panem Vladimírem Šprunglem (nyní náš principál), pak převzal opět  (po stvořiteli tohoto turnaje -  Mirka  Procházky), další organizaci, čímž  je opět  OKRAŠLOVACÍ SPOLEK.)
*************************************************