****************************************************

 Tak byť jsme byli ve funkci hlavního  pořadatele,  a to již také jako jeho vyhlašovatelé, tak jsme si v něm nezahráli a nechali jsme veřejnosti poznat jiné spolky- "přespolní" ! Ale  to neznamená, že bychom  zapoměli co je ochotnické divadlo........(?) ono se totiž mylně přijalo  "novátorské" vedení spolku, čímž se  nic pak nového nenacvičilo......... (jen "estráda") . A tak do doby nového nácviku překleneme tuto dobu reprízy dřívějšími hry, ale zase nás čeká přeobsazením rolí, ale tím  získání  nutně  nových členů :

 

31. července 2016  - MNÍŠEK pod Brdy   :  "V TICHÉM DOMĚ NA ČERTOVCE "

3. září  - KAMÝK  nad Vltavou :                      -  dtto   -

17. listopadu-   ŽEBRÁK :  premiéra hry  :        "O K É N K O " 

26. listopadu-  DOBŘÍŠ  :    " OKÉNKO "

26. prosince - DOBŘÍŠ :   "V tichém domě Na  Čertovce"