Combo a Patrónky  v  ČT

...ano i zde jsme, díky některým členů z DISKu, mohli býti svou pomocí vítáni. A tak se pak opětně mohlo přispět  Okrašlovacímu spolku v Dobříši, při oslavě, když tento den se právě a hlavně týkal seniórů. A protože tento den se hodil i ČTV  do  pořadu o seniorech, pak cesta i štábu ČT vedla na Dobříš, kde se natáčelo na dvorku u Hrabáků..