TŘETÍ  OBDOBÍ  2015 - ???

Jako bych tušil a cítil jakousi  "domýšlivost"  (bohužel) o hereckých kvalitách, což je projevem  u některých "hvězd" po prvotním jejich vystoupení ( i v režijní schopnosti), pak  tím  zřejmě vznikl názor: "osamostatnit se " ! Ovšem ale: využívat  prostředí, které si  jiný soubor  v minulosti vytvořil.  Proto  opět  mé vzpomínky, jak jsem začínal, když....................., ale vrátíme se k věci !
Toto "myšlení" možná vzniklo již počátkem roku 2015, když  v našem spolku  se upozorňovalo , že  nacvičovaná  hra :  "Zločin na poště" je našemu spolku těžkou hrou! V jakési nebojácnosti se přece jen pokračovalo. Určitě  nebylo na škodu obsazovat role mladšími herci, ale bohužel bez zkušeností a také  bez pomoci některých starších. Tím se mohlo dospět  k závěru (?)  o "jakém si rozdělování se" .  To již  prožili i jiné a mnohé ochotnické spolky. (.... před léty také tomu bylo v našem spolku) 
No a jak to dopadlo...? No přece tak, že na 10. Festivalu se žádné divadlo naším spolkem nesehrálo! Protože se nic  nenacvičilo! Narychlo se (prý ) "narežírovala" jakási zábavná "šou", která tím  tak "zaplácla"  naši  (dosud)  každoroční divadelní účast ! Již proto, že jsme pořadatelé!
 Ovšem mnozí "odborníci" (asi jako já, coby "opravář hodinek")  usoudili, že i tohle je divadlo!  Tím však povzbudili toto "novátorství"  k dalším, smělým cílům! Připadá mi to, jako úvaha spolku po vzoru tehdejších komunistých buněk, kteří svou agitací vymývali mozky druhým lidem, snad z  touhy  po  "svobodném" uvažování tam, kde již  naši předchůdci měli jasno !
Dokonce  i tyto  webové stránky  se měly jevit jako nevyhovující-neúnosné .....?!?  Snad "díky" příspěvkům, či názorům o tom co je ochotnické divadlo a které jsem nasbíral při  celoživotním zájmu  o tom, co je ochotnické divadlo - tak snad to byl důvod znelíbení se ! 
Ovšem,  jako bych si slíbil a to nejen vůči mým  zemřelým rodičům a také i k těm zemřelým dobříšským ochotníkům, že však nepovolím v tom, aby  se  vědělo  kdo a s kým ! ......(Proto  vznikl tak DISK)
 Nepřipustím, aby tyto stránky  se měly upravovat dle moderních názorů a  vlastně  zapomínat  na to co bylo  smyslem  dobříšského ochotnického divadla. Hlavně v té potřebné - vlastenecké myšlence!      Snad má právo veřejnost  znát, vědět  a dočíst se  o tom, jak tomu  bylo,  třeba i s DISKem od počátktu,  čím je, co se děje a vůbec se dočíst,  vlastně co DISK v našem městě  vykonal  a  co  znamená !  
Ochotnické divadlo dokážeme hrát a proto ti ochotní divadelníci (snad) nedovolí ustupovat modernosti, či moderním názorům, aby se opět mělo ustoupovat v divadelní a operetní tvorbě před "modernou", která se valí se ze všech stran v podobě muzikálů  !
 Jsem pro klasiku a ta divadla, která jsou také vhodné pro ochotnické scény !
A to je důvod proč ponechávám tyto stránky  DISKu  městu Dobříš ! Možná i pro vaše posouzení o tom, co se mi povedlo, či naopak! Jako budete mít možnost sledovat ty komedianty, jež našemu  městu byli dříve  neznámí, ale hlavně jak dlouho je ta "divadelnická kobyla"  udrží v zápřahu!  Mne již drží pomalu 70 let !   Mohou  se předvést a dokázat, jak to cítí, v jejich tvůrčí práci, zase oni .
  Snad to bude s citem tak, jako se k němu hlásím  já !
zapsal: Mirek Procházka

*******************************************************************************
2016

Takto a tím i pro kroniku bude nutmého  sdělení, že po (snad) skončení slovních šarvátek a názorů,        se dojde k nejnutnějšímu záměru:   KONEČNĚ  ZAČÍT  ZKOUŠET  A  HRÁT  DIVADLO !
Nu a tak Mirek  Procházka ( byť Ivan Sutnar pro větší zátěž v zaměstnání) odmítl  režii hry: "Okénko"), tak  se ujal režie a tím pak se mohlo (10. února)  začít se zkouškami.  Dokonce i principál se uvolil si zahrát hlavní roli . Gratulujeme  a "Zlom vaz" !  Uvidíme.......?
**********************************************
Ovšem nesmí se v tomto roce zapomenout na pořádání (14.-20. května) 11. Festivalu ochotnických divadel. Velmi nás potěšila vysoká úroveň. Sami si musíme doznat, se o nám dostalo potřebnosti o tom, co je to vlastně ochotnické divadlo, co tam lze zahrnout a ne jen jak...., ale co hlavně hrát !
 A  proto již na tento festival jsme věnovali veřejnosti tu porovnání shlédnutí tvorby tzv. "přespolních" divadel. Hlavně jsme se těšili i účasti sedlčanských ochotníků! Náš soubor nebyl zastroupen, vždyť jsme ani nic nenacvičili...! Nu a pro další případné spolky z Dobříše také nezbylo  žádného pozvání, neb v minulosti něco podobného neorganizovali a tak nás ani nemohli pozvat tam- kde to neznáme!

****************************************************

Přijmutím nových posil a tím možná i se zápalem a odpovědností "starých kornoutů" jsme nově  přeobsadili  "ČERTOVKU ..."  i  "OKÉNKO"  a zkusíme  si "zahostovat".

**************************************

 

V říjnu proběhla v KD Dobříš oslava životního jubilea MUDr Nedvídka k jeho "90" a tak mnozí muzikanti a SWING  BAND přišli zahrát s blahopřáním. Protože Mirek Procházka byl u zrodu této kapely (2005) jako Dixienland dr.Nedvídka, s kterým  náš spolek DISK organizoval pořádání mnohých kabaretů a pořadů, již proto nemohlo být jináč, než že s upečeným dortem Evou Jarolímkovou jsme mohli přijít také my další blahopřát s kytičkou v ruce!

2017

Tohoto roku byl opět organizován a to v plném zájmu principálky Evy JAROLÍMKOVÉ, již 12. Festival ochotnických divadel ve dnech 13.-19. května 2017 .  Také nutno poděkovat mnohým  čenům, kteří  přispěli svou pomocí .
 
 Při této příležitosti byla také premiově sehrána a to v režii  Tanji  Staffové divadelní komedie hry Jaroslava Koloděje v názvu :   

      "Postel pro Anděla"  aneb všude lítá peří !

Hra se setkala s velkým ohlasem a tím povzbuzení k další činnosti ! JEN  TAK  DÁL !

Určitě také nutno dodat, že s touto hrou jsme ještě zajeli na prkna k hostování do Nové Pleše, Mirovic, Žebráku, Neumětel a Čenkova a také Dobříš se dočkala repríze.

****************************************
V měsíci říjnu 2017 se konala Valná hromada a odsouhlaseno nové znění Stanov. Také  nová  principálka a to pí Lenka KROUŽECKÁ