2014

20. února 2014  jsme s radostí přijali pozvání (přímo pd léčebny - nemocnice) sehrát  divadelní zpěvohru   " V tichém  domě na Čertovce". Jak jsme se později dozvěděli, tak prý i  s ohlasem, neb po mnoha letech byl  tamní kinosál opět využit k pobavení  všech těch  pacientů, jež mohou chodit, či jsou v  takové rehabilitační  péči , že si  mohou  zajít (i  v nemocnici) pro pobavení. Ještě také sdělíme, že jako ochotníci hrajeme zdarma a tak to dobrovolné vstupné( 2 .961,-Kč) bylo předáno k tamní  NADACI  PACIENTŮ.

 

 18. března jsme zavítali ještě k hostování ( s tou zpěvohrou ) přímo až do Březnice. Navíc  podotknu, že s nově přijmutou členkou, slečnou  Luckou Kurkovou, ale hlavně ještě  sdělím, že za pouhé dva dny nastudovala svou zpívající roli  tak n a p r o s t o   perfektně, že jsou namístě slova díků :............. Díky Ti, Lucko!


 25. března jsme opět zavítali  ještě znovu do Sanatoria na Pleši, ale tentokráte k sehrání a pobavení kabaretem  s pařičným názvem :   "A jsme tu zase!"

Zřejmě ta myšlenka o pobavení publika v kabaretové podobě tak zabrala, že se ta mladá vlnka dorůstajícího spolku natolik rozvlnila, že byla schopna během velmi krátké doby (a to v myšlenkách dřívější úvahy) rovněž nacvičit k pobavení publika takový  pořad, jako byl ten předcházející kabaret  " SMÍCH  JE  ŽIVOTA  SŮL, KDO  TO NEVÍ, TEN JE ...." (.... tak přece jen ta  mladá  vlna se začíná učit.....)

 

26.dubna 2014  se mohla ohlásit a otevřít i opona a vychrlit do publika všechno to, co bylo k pobavení a také důvodem k smíchu. Smích je skutečně solí života! Nu a nejvíce je pro spolek důležité, že se tohoto úkolu zhostili Ivan Sutnar, spolu s předsedou našeho spolku Petrem Tomíškem, čímž se nacvičilo prakticky jen během jednoho "sezkoušení" !  Spolek se rozhodl "Dát kůži na trh !" Prostě řečeno:

 Vo  tom to je  -  vo to i de !

Pro každého ochotníka by mělo být na prvém místě  poznání, že radit může jen takový "herec", když  mu "rejža"  nemusí říkat jak a co by měl hrát, či dlouze vysvětlovat o čem vůbec jeho role je, ale naopak jej pochválí a nabídne k dalšímu hraní s novou rolí. Na nic nového sice nepřišli, ale zapojili se do "orby" brázdy a  již  proto si dovolím dneska chválit!
Pro spolek však je ale ještě prioritou to, že byť některé scénky, či rysy podobnosti se převzaly z dob minulejších, tak byly sehrány (snad) i s lepší "ochotnickou" kvalitou .
......holky  a  kluci,  ZLOMILI  JSTE  SI  VAZ !    DÍKY  !!!   (Mirek Procházka)

****************************************************************************************************************************************

IX. Festival  ochotnických  divadel

Nu a protože zde na Dobříši opět proběhl již 9. Festival ochotnických souborů (byl zakládán právě jak s myšlenkou, tak i organizačně naším spolkem), který se vždy zahajuje pondělkem, tudíž i 19. 5. 2014 byl tento týden opět zahájen ! Jako tomu bylo v minulosti, proto : V RÁMCI  SLAVNOSTNÍCH  MÁJOVÝCH  DNŮ, zde v Dobříši se tento slavnostní týden zahajuje tím pondělkem ! A protože k těmto slavnostním dnům  se řadí i náš spolek, proto se vždy uvádíme premiérově nastudovanou hrou, kterou také i tento Festival ukončujeme. Tentokráte tomu bylo  23. 5. 2014, kdy  náš spolek se uváděl divadelní fraškou :

"EPOCHÁLNÍ  VÝLET  PANA  BROUČKA  MEZI  INDIÁNY"

 napsanou  Radimem  Weberem, avšak v úpravě a režii Mirka Procházky.

Pokud můžeme posoudit, ze zcela zaplněného hlediště a hlavně i díky potlesku, tak se náš výkon zřejmě zalíbil ! Nás navíc těší, že  t a k é   umíme sehrát taškařice a ještě to dokážeme nacvičit za pouhé čtyři měsíce! Možná, že někdo nacvičuje celý rok a pak jedno a to samé hrají ještě další tři roky, ale to my  NE! My nejsme profíci, ale pouze ochotníci ! (...také mimo  toho hrajeme a  bavíme veřejnost i v jiných vystoupení , ale hlavně se přímo těšíme na naše hostování i jinde mimo Dobříš)

**************************************************************

6. června 2014 jsme také  byli sehrát toho "Broučka...." v Nové Vsi pod Pleší.   Hlediště tamní Sokolovny bylo sice sestaveno v podobě hospodského lokálu se stoly a tudíž obecenstvo si mohlo objednávat pivko, za kterým vlastně také přišli. Na a  jak se náš "herecký výkon" ......(?), tak to necháme na posouzení jiných a my se těšíme na další štaci.

********************************************************************

26. července to byl  Vašek Knechtl. který požádal některé naše kabaretiéry o  uskutečnění zábavného pořadu v nedalekém Podlesí a tak i tam si zahostovali a snad díky (hlavně Evičce Jarolímkové) také obecenstvo pobavili.

(Jen to vysoké vstupné nebylo naším požadavkem, neb náš soubor vždy hraje ve smyslu    d o b r o v o l n é m !)

.................................................................................

12. září si spolek opět zajel k hostování s hrou "Pan Brouček mezi Indiány"  a to do nedaleké Malé Hraštice, ale co musíme zmínit, že pro náhlé onemocnění Petry Jirotkové (coby Nšo-či), tak musel (a to doslova(!)) převzít její roli Ivan Sutnar. Ještě, že je to divadelní fraška, ale i tak moc a moc díky, Ivane!

****************************************

25. října - nu, a víte co je na tom našem spolku  v l a s t e n e c k é h o .....(?), no to je přece to, že v den,  předvečerního trvání našeho státu, si dovolí pozvat veřejnost k pořadu, který smíchem je určitě i českému člověku blízkým! Proto tedy byl uveden, volně pokračující kabaretní pořad s myšlenkou:

" Smích je života sůl, kdo to neví, ten je ......"

........a to určitě s poděkováním režiséru Ivanu Sutnarovi, ale také předsedovi našeho spolku Petru Tomíškovi, že společně se zvukařem Čendou Brabcem, zvládli perfektně tento kabaretní pořad! JEN TAK DÁL A DÍKY  ! (skutečně se může říci, že ti dobříští komedianti, také vědí vedle svého "komedianství"  :  kdy - kde - proč a nač !

***************************************************************************************

3.XI. 2014 náš spolek zavítal do Nového Knína, na pozvání tamního spolku SOKOL a tak jsme mohli sehrát komediální zpěvohru : " V TICHÉM DOMĚ NA ČERTOVCE" . Jen bude jistě vhodným ještě sdělit, že to byla (z našeho směru posouzení) zřejma ta nejúspěšnější "Čertovka...", kterou náš spolek dosud svedl!  A navíc tím  potěšujícím byl ten fakt, že Sokol Nový Knín získal na vstupném jistě značný finanční příspěvek do své "kasy" a nás,  zase z druhé strany,   je potěšujícím ta skutečnost, že náš smysl ochotnického cítění je světlem k pomáhání druhým -  nám podobným organizacím !

**********************************************************************************

8. XI. 2014   byla datumově  zaznamenána naše 7. účast při Erbenově divadelním festivalu v ŽEBRÁKU  u Berouna, kde  náš spolek sehrál zpěvohru " V TICHÉM DOMĚ NA ČERTOVCE "  a jak nám bylo sděleno pořadateli, tak jsme se ( prý v té anketě diváků)  ocitli mezi těmi předními oceněními.  To je pak pro nás přímo vzpruhou v tom směru, co pak máme volit za nacvičení dalších  divadelních  žánrů, které by měly  sloužit k pobavení obecenstva. Toto by totiž  měla být ta naše hlavní snaha jak se zavděčit vůči dívákům.

Tudíž si asi nemusíme nadále lámat vaz s  výběrem  her !

***********************************************************************************************************

........a  ještě nutno podotknout, že ku veškeré chvále a díku také opětně uměl spolek (správně řečeno: to nové představenstvo našeho spolku) být plně ku pomoci při XX. setkání dobříšských dětí se sv. Mikulášem.  Ano, právě i tato akce vede do našeho spolku, kdy v r. 2005 poprvé Mirek Procházka (člen našeho spolku) nechal přijít na zdejší náměstí onoho sv. Mikuláše a s ním i nadílku cukrovinek. Pochopitelně i ten souběžný program k programu se vážící, dokázali vhodně provázet.

Veřejnost jistě za to ráda přeje své:  d í k y !

********************************************************************************************

26. XII. 2014 se náš divadelní spolek KRUH opět představil dobříšskému publiku  a to divadelní fraškou : "PAN  BROUČEK  MEZI  INDIÁNY". Ovšem je nutné ještě podotknout, že došlo i k obměně herců. Opět  zazářil (jakou Vinnetou) Ivan Sutnar a možná proto byl jeho úspěch veliký, neb si minule při "hostovačce" v Novém Knínu dovolil  sehrát (rovněž úspěšně) svoji divadelní sestru Nšo-či !

**************************************************************************

Ale  možná, že bude ještě vhdoné sdělit, že  aktivita našeho spolku,  kromě toho "ochotničení",  je také vedena  v pořizování videošotů a tudíž právě  hned druhý den po "Broučkovi..."  27. prosince 2014 ,  byla  pozvána dobříšská veřejnost k tříhodinovému promítání takových snímků, které  Mirek  Procházka pořídil svoji kamerou. Ale nutno také dodat, že s velikou láskou za  pomoci  dvou členů  Evy JAROLÍMKOVÉ, jako  rovněž  zvukaře Čendy BRABCE . Škoda však takováto aktivita už nijak  nevábí další z našeho div. spolku.  Veřejnost je však názoru opačného, takže v budoucnu budeme  čtvrtletně  pořádat takovéto večery, neb prý toho byla promítnuta pouze asi  dvacetina z toho celkového "balíku", co Mirek Procházka "nafilmoval" a tím má k dispozici ještě veřejnosti sdělit !

Ahoj  v  příštím  roce !