2011

 28. ledna  2011 jsme také sehráli hru „Zločin na poště“  také v Čenkově a já jsem pak opět obdržel  od pí T. Staffové divadelní hru „ Hadí mlýn“ . Při ní jsem si řekl, že když už děti nechtějí hrát divadlo, tak ho sehrají "dospěláci"  a tak jsem v nich  tu aktivitu probudil, ale  děti marně! (…. asi skutečně mají raději  ty „zatra…“  počítače….) 
 Sešli jsme se a také rozhodli, že založíme pod  možností:  Občanském sdružení ! Náš spolek a to oficiálně .  Tím, že Ministerstvo vnitra ČR  si vyžádalo za tímto účelem naše Stanovy. Ty jsme vyhotovili, razítko pořídili také a tak:   19. ledna 2011 náš  spolek je statutárním a to v plné kráse a podobě názvem!
*********************************************************
 
A hned ranka!  Soubor KRUŽNICE (resp. Martin Zajíček) mi sdělila, že jejich soubor se bude ubírat jinou cestou a to ku vzhledu, podání a pojímání her. No zaplať Pánu Bohu, že se nikdy „nenadřeli“ s prací a úsilí, kterého však bylo na nás odjakživa kladeno . Byla  to pro mě „pod pásovka“ !  Jak u mne, tak u Radima Webera. Totiž mnozí současní herci (toho nového pojetí a směru) vyrůstali v našem spolku. Co to jen bylo hodin zkoušek, které jsem s Radimem do nich obětoval......., ovšem nyní chtějí se dát  jiným směrem....?!?
 Rozhodli se – rozhodli se ! Nám i našemu spolku bude však  potěchou, když se budou držet hesla:

Nakonec  „ konec konců“, po čase a létech naše dobříšská veřejnost bude moci posoudit : kdo, kdy, co   a jak dokázali, kolik toho sehráli,  aby tak mohli prokázat , čeho dosáhli oni v té co se obyčejné podobě: ochotnického divadela .

*******************

A přišel již  VI. Festival  ochotnických divadel :

 

16. května  „ Vražedná  parta “ z  vlastní tvorby souboru "Strž " ze Staré Huti

17. května  „Hovory  o  štěstí  mezi  čtyřma  očima “- „ Frk nὔgnud teatr“  Dobříš

18. května  „Orfeus nejen v podsvětí “ divadlo „CHODIDLO“  Bystřice  u Benešova

19. května  „ K o u z l o   n a   d r a k a “  „Divadlo  za  vodou“  - Čenkov

20. května  „ H  a d  í    m l ý n “   divadlo „KRUH“  DUISK – Dobříš 

***********************************************************************  
  

A po tomto festivalu snad bude vhodné zveřejnit funkce, které  byly nutné oznámit

 a to za účelem  vytvoření  Stanov našeho spolku pro   MV ČR – Praha.

 

Předsedou byla  schválená     Eva  J A R O L Í M K O V Á 

Jednatelem:                             Radim  W E B E R  

Pokladníkem -kronikářem        Mirek Vladimír  PROCHÁZKA

Členové výboru:                      Veronika  Řeháková  - Petr  Ptáček

************************************************************************
 
Tak  hodně  zdaru !!!  a já budu zase moci sdělit datum hry o tom Hadím mlýnu, takže 11. září jsme to sehráli opět na mníšeckém zámeckém nádvoří a  také ještě  22. října  ve Višňové .  Hned 29. října 2011 v tom našem a pro nás velmi  milém, Čenkově.
***********************************************************
A byl tu opět  konec  roku, ale bohužel , žádné slavnostní představení ........!?!

Tudíž.......... "mnohé díky" , spolku !?!...nu a my  si vzpomenem na náš slavnostní den

26. prosince 2011