Sv. Mikuláš v Dobříši

Protože v našem spolku DISK jsou také členi, kdož svou pílí jsou nápomocni zdejšímu Okrašlovacímu spolku města Dobříše, proto také v posledních třech letech sehrávají někteří členové divadelní scénku z pera Tanji Staffové o tom: "Jak čerti málem zaspali příchod sv. Mikuláše" . A tam se proto uplatňují mnozí členi našeho souboru : Mirka Braná, Muruška Marhoulová, Petr Ptáček, Petr Neuberger, Radim Weber, Ivan Sutnar, Jitka Dubová, tak i jako režizérem je Mirek Procházka a moderátorku tohoto hezkého odpoledne v duchu našich lidových tradic, plně zastává naše současná předsedající tohoto spolku Eva Jarolímková, ale již ji pomohl a to skvěle, Ivan Sutnar
*******************************************************************************************
Ovšem i v roce 2014 náš spolek DISK a tentokráte v režijním vedení Ivanem Sutnarem, se velmi dobře zhostil přiíchodu sv. Mikuláše mezi zdejší děti. Opět v tradicích, ale přece jen! Oproti těm uplynulým 20ti letům se tentokráte neoslavovalo a to jak bylo zvykem  6. prosince, ale již 4. prosince. Snad se proto na mne nebude z mnohých těch, kdož "najednou" chce být činným, že pak s trochou jízlivosti dodám: ....  možná proto, že tentokráte den svátku Mikuláše  vyšel  v kalendáři  na nepracovní den, pak  mnozí ti, kdož se chtěli dětem představit a vytvořit  zábavu, tak by si jej pak museli naplánovat na nepracovní den ! Ovšem to by pak zřejmě museli obětovat své volno a tím bez zisku mzdy, či podobných výsad...!?! Za těch uplynulých 20 let se to v mé režii   n i k d y   n e s t a l o !  Protože,  již jako Okrašlující spolek  jsme vždy sloužili pro okrášlení města a tvoření lidových tradic ve svém volnu a tak snad i divadelní "ochotníci" to nemohou činit jináče !?! .
Ovšem i tak, jako zakladatel této myšlenky a zváním na zdejší dobříšské náměstí, pak znám starosti, proto přece jen jsem povinen  poděkoval  Ivanu Sutnarovi a všem těm mnoha dalších, kdož byli nápomoci této myšlence. Proto si navíce i přeji, aby jim  štěstí přálo, ale hlavně i trpělivost a snaha  jim byla vstřícná!  Pak i oni mohou být pokračovateli, aby  tuto lidovou tradici  mohli udržovat dalších 20 let a nebýt jenom "mluvky"  na  pouhé 2-3 roky!  Protože je to "k vydržení: a činit tak za pomoci dalších, pak jim touto cestou plně  d ě k u j i  ! Nu a také, aby  i oni věděli, že 19.března je den Josefa  a také třeba Velikonoční pondělí jsou pondělky a tak  by tomu  mělo být i s oslavou sv. Mikuláše (6. prosince) Nu a kdo kouká na peníze, nechť zůstane raději doma si uklízet ! My chceme sloužit dobrým potřebám ve věcech veřejných a pokud by to mělo být jináč, tak to by ta "sametová revoluce" ani nemusela být! Také si přeji, aby vždy v tomto dnu spatřovali  osobu sv. Mikuláše, jako církevní osobu s patřičným pozdravením, neb to je osoba nejen  patrona  dětí, ale i jiných !  Pocházející z  Turecka a Italie ! To přece není  Santa Klaus, slavený v západní částí světa,  ale ani děda Mráz, který byl  zase našemu národu v minulosti  vnucován, přicházející z Ruska ! Již z hrdosti ČESKÉ REPUBLIKY  přece máme sv. Mikuláše s Andělem a čerty.
***************************************************************************