Kde jsme pomohli...?

Ten kdo nic nečiní - nic také nekazí, ale to nejsou naše prkna!

V našem spolku DISK jsou mnozí členové, kteří nejen že si umějí "zaochotničit" na divadelních prknech, tak mají od Pána Boha do vínku dáno, umět bavit okolí, ale i všude tam, kde je  takováto činnost, pro dobré  sousedské  vztahy, přímo  n u t n á !
Nuž, můžete se sami přesvědčit, že tomu tak je, stačí si "kliknout".