Ubrousku, prostři se !

Tohle je pouze krátká reklamní  ukázka pro školy, které  by chtěly
a tak měly zájem,  sehrát tuto upravenou a známou pohádku v režii
Mirka Procházky :  "Obušku, z pytle ven !"