Sportovní aktivity

Na  tomto  úseku  jde   p o u z e   o  aktivitu  plynoucí  z  DISKu
 
9 – 10. XII. 2000
 XX. Memoriál Jana Míky - Turnaj v sálové kopané. Tento turnaj byl v roce 1980 vyhlašován Mirkem Procházkou a to právě na počest jeho zemřelého kamaráda.  Organizoval a vedl jej až do X. ročníku-k a ž d o ro č n ě ! Pak se pořádání  ujal p. Jan Ducho, který Mirka Procházku požádal (v onen XX. ročník ) o spolupráci. Tímto okamžikem se tak Okrašlovací spolek rozšiřuje též k aktivitám směrem a ku vztahu k rekreačnímu sportu.
2003 
14 – 15. 6 Turnaj v sálové kopané  pořádaného v Novém Kníně a to díky  klubu “VETOKRAS” . Jako hosté se turnaje také účastnili hosté mužstva Wie -Wie z holandského Mierla. (org.: Mirek Procházka)
 
11.10. Dobříšský Korbel -  Turnaj určený pro seniory v malé kopané.
..... i v těchto místech je nejdříve podotknout, že tento turnaj byl původně  myšlenkou (v r. 1985, ale pak ukončen v r. 1989)   Mirka  Procházky, ale  o p ě t  započal s pokračováním až pod Okrašlovacím spolkem.  Turnaj se hraje v období  zdejšího Posvícení !  Proto jsou k tomuto turnaji "O dobříšský putovní Korbel" zváni senioři a to od 40ti let výše.
2004  16. 10. -  VI. Putovní dobříšský Korbel - Vítězný team  KONŠELÉ -Mě Ú Dobříš
2005  18.10.-  VII. Dobříšský korbel - Vítěz tean Koockel pool - Dobříš                                                         
2006  14.10. -  VIII: Dobříšský korbel - Vítězný team Stará garda -  klub Dobříš
2007  13. 10. – IX. Dobříšský korbel - Vítězný team  Stará garda -   klubu Dobříš
2008  18. 10  - X.  Dobříšský korbel - Vítězný team TANGO - Rosovice
2009 10. 10. – XI.  Dobříšský korbel - Vítězný team HC PRAHA Zlíchov                          
 ( …protože se změnil výbor dosavadního Okrašlovacího spolku za "zdravější  vlnu" , přenechal  proto  dosavadní organizátor a také stvořitel tohoto turnaje  Mirek Procházka, tuto sportovní činost na  organizačních  záležitostech  těm schopnějším! )