2017

4.  ledna  jsme si zahostovali v Podlesí u Příbrami a to s operetkou      " V TICHÉM DOMĚ NA ČERTOVCE" .  Přes určité problémy přece jen se dařilo, ale příště.........(?)

**********************************************

25. února  jsme ještě zavítali na Berounsko a to do vesničky Chodouň, kde jsme byli  vřele přijati  s hrou:  " V TICHÉM DOMĚ NA ČERTOVCE" . Ovšem  nesmíme opomenout na přímo vynikající pohoštění, kterého se nám dostalo!  Proto náš návrat byl radostný . Jen připomeneme, že přece jsme v počátcích zájezdu měli problémy, neb jsme opoměli některé kostýmy vzít sebou a tak  jsme museli vyvinout úsilí k cestě zpět a pak zase spěchat  k začátku samotného představení, ale stihli jsme!

******************************************************

19. května  již ale byla sehrána premiéra divadelní hry J. Koloděje, ale tentokráte již v režii Tanji Staffové  a to v rámci festivalu:

POSTEL PRO ANDĚLA (aneb všude létá peří)

Úspěch přímo obrovský, ale přesto ještě sami vidíme chybyčky, které jistě do dalších zájezdů se pokusíme odstranit a zařadit se tak mezi ty další úspěšné ochotnické divadelní spolky.

 

(Ještě však upřesníme, že dříve než jsme se odvážili samotného festivalu, tak jsme pozvali a svezli  důchodce a to jetě  3. a 5. května 2017 a v podobě generálky jsme si tak hru předem vyzkoušeli.)

***************************************************************************

21. června jsme tuto hru sehráli také přímo v Sanatoriu -Nová Ves pod Pleší

20. září jsme zase zajeli do Mirovic

28. října už jsme zase hráli  tuto hru na festivalu v ŽEBRÁKU. (také rádi připomeneme, že jsme získali 100% ohodnocení divácké veřejnosti ze všech účastníků to nejvyšší obodování !)

4. listopadu  měli zájem diváci v Neumětelých

10. listopadu opět jsme ještě zajeli do Čenkova a

20. listopadu  jsme také reprizovali tuto hru v Dobříši

 

 

*****************************************************************


Také jsme zavítali do Neumětel  a na festival do Žebráku, kam zajíždíme již mnoho let. I tam jsme se jistě dobře zapsali a tak se těšíme i na spolupráci v příštím roce 2018 .

Možná jen na škodu a tím tradici našemu spolku zřejmě bude, že nectíme 26.prosinec, jako slavnostní den našeho spolku a to možná jen proto, že již také není tak ryze spolkem  "dobříšským", což dříve především byl a také se proto tak prezentoval a to nejen divadlem !