2003

(... tak vzpomíná Mirek Procházka)
 
V tomto roce  jsem mohl s odrostlými dětmi, takže již se studující  mládeží, uvádět novou hru.  Řekl jsem si, že bych také mohl něco upravit , aby to tu odrostlejší mládež bavilo. A tak jsem se rozhodl pro klasiku, ovšem v poněkud v jiném a obměněném kabátě. Vybral jsem si k tomu hru od Carlo Goldoniho  známou:                                                                                 

 „ Treperendy “ 

 
a tak 8. IV . 2003 (bylo to úterý) náš soubor mohl pozvat školy na dvě představení, v tom dnu 2x  dopoledne sehrané. Dospělé jsme pak pozvali až 13. IV. 2003 , ale to již k zdařilejší repríze.  Ovšem jen musím dodat, že jakoby  tím "stárnutím(?)", děcka zapomínala text, který  váznul.  Možná i ta probíhající puberta a tvárnění těl u dívek, bylo  příčinou, že zase to „K“ (jako dětcký spolek) mi leželo v hlavě.  Přišel další spásný nápad, že vedle kruhu a kroužku je přece v příbuznosti KRUŽNICE ! A název byl na světě !   Ovšem na dětskou scénu Kroužek jsem nemohl zapomenout. Započal jsem hned v květnu se zkouškami A v tomto roce k našemu spolku přibyl další obětavý člen Martin Zajíček a protože byl zaměstnán u profesionálního divadla v Praze coby kulisák, tak nám byl velmi platným. Přivezl mnoho kostýmu, byť z dob nedávno minulé, ale také nějaké reflektory, kulisy i nábytek.