2007

(stále ze vzpomínek M.P.)
 
 Již minulého roku jsem se seznámil a to díky Evě Jarolímkové s pí Staffovou, která mi nabídla, přímo prakticky“  ze svého pera hru, ku které jsem okamžitě pocítil vztah k sehrání další pohádky a to opět ve smyslu boje Dobra se Zlem. Navíc jsem požádal přítele Ivana Semančíka, který je v našem regiónu pokládán přímo za „machra“ v muzice a tak složil k této hře  muziku a mohlo se přejít zkouškami až právě do tohoto roku. Proto tento další „muzikál“  mohl se sehrát a dokonce to byla tentokráte  světová  premiéra v názvu:
 

„ Ž A B Í   K R Á L O V N A “

 
A bylo tomu dne  6. III. a 7. III.  2007,  kdy  děti  sice  hru sehrály a to opět 2x v jednom  daném dnu pro školní  mládež,  ta světová premiéra byla až pro veřejnost :  11.III.2007 .  S touto hrou jsme přivítali i Svátek Matek a ještě v tento měsíc a to 20. května byla další repríza. A také  se nám opět přiblížil již námi opět pořádaný
 

II.  Festival ochotnických divadel :

 

15. května  „Zkoušky čerta  Belínka“ -divadlo „Za vodou“ – Čenkov

15. května  „ Jak není důležité míti  Filipa" - divadlo „STRŽ“  ze St. Hutˇ

16. května -   divadlo K. J. E. ze  Žebráku  pro  vzniklé příčiny  nehrálo!

17. května  „ Žabí  královna “   -  divadlo   „KROUŽEK“  - DISK  Dobříš

18. května  „ Gangsteři   z  Valance “  -  divadlo  „Kruh“   DISK – Dobříš

*******************************************************************************
 
Pak se  mi nakupilo mnoho organizačních povinností a to ze strany Okrašlovacího spolku v Dobříši a tím mnoha akcí a soutěži i ve video soutěžích  a jelikož z mých blízkých , tíhnoucí k divadlu a tím spojené i „zběsilosti“ nácviku hry, a další organizační nutnosti, tak výsledkem bylo, že  se  již  nic   n e k o n a l o  !