2004

( ......také ze vzpomínek M.P.)
A v tomto roce jsem opět mohl pokračovat ve zkouškách na divadlo, zatímco . Hned z počátku roku zaznamenat úspěch že jsem nelenil a po dohodě s řediteli jednotlivých škol, jsem chodil po nižších třídách a v kratičké době při vyučování mi povolily paní učitelky (převážně), že jsem mohl požádat děcka o činnost v divadelním kroužku a to pochopitelně  z d a r m a  ! No a odezva byla v tom, že se započalo s nácvikem a to již moderněji zpracované  dětské pohádky. Ale ještě dříve než-li jsem mohl zavolat děcka na premiérové sehrání nastávající hry, to však s pohádkou Radim Weber nezahálel a uvedl známo pohádku a to od krále pohádkářů pana Andersena a to  nám známou :       
 

„ Pasáček  vepřů “  

 
Bylo tomu 6. III. 2004 a pohádka se toho dne sehrála 2x a to pochopitelně pro školy. A hned zakrátko na to , protože i jemu děti  povyrostly a byla  z nich najednou mládež, tak  pro ně napsal naivní divadelní  hru :
 

„ T r o j s k á   v á l k a “

 ( aneb  konec kuřích noh na Olympu)

 a premiérově byla sehrána již za týden po hře předešlé a to : 13. III. 2004 .  Hned  22. IV a 23. IV t.r. byly reprízy další  a opět pro veřejnost 24. IV. 2004.Takže najednou, jakoby se pytel náhle roztrhl a  bylo po krizi. A  to ještě musím připomenout, že dle zápisu v Kronice započal režírovat i Martin Zajíček se souborem KRUŽNICE a sice hru  „Lakomec“ .  Prostě i u dalšího dětského souboru jsem mohl pomalu dokončit nácvik, ale nyní již modernější pohádky (prý byla i v televizi) to pod názvem o jakémsi čarodějníkovi : 
 

„ S t r a š i d l o    B u b l i f u k “ 

 
Již dlouho před započetím prázdnin jsme tuto hru mohli premiérově a také slavnostně uvést při konání Svátku matek a to  9. V. 2004 . Ovšem jak už je zde zvykem , tak   reprízy  byly 11. V.  a  26. IX.  t.r. sehrány v jednom dnu 2x a to pro školní mládež. Ovšem bylo by velkou chybou, kdybych se nezmínil , že 13. III. 2004 si soubor KRUŽNICE  si zahrál na profi-scéně v  Příbrami hru „TREPERENDY“ A nejen to, ještě také jsme s touto hrou zajeli na Slovensko do města Humenné, kde jsem s Pavlem Bodorem  vytvořil družební styk v kulturním duchu konání mezi naší městem Dobříš. Oni jednou s kulturními pořady jednou k nám a my zase na oplátku k nim!  Trvalo to naše „kulturničení“ dva dny a přijetí bylo určitě k naší spokojenosti a myslím si, že zrovna tak oni v této podobnosti hovoří. A už jsem zase měl o organizační činnost navíc. A pokud  chcete také znát datum, tak to bylo 27. – 29.  IX. 2004 .A když už to byl studentský - mládežnický soubor, tak byla také pro něj čest, že ku příležitosti mezinárodního dne studenstva si zahráli  tudíž opět v Dobříši. Takže 17.listopad s oslavou  KRUŽNICE. Ovšem nemohlo být přeci jenom na dětech, aby nesly tu „tíhu“ ochotničení. Proto jsem musel zapřáhnout všechny své síly k přemlouvání a vrhnout se mezi dospělé.
A tak, právě v roce 2004, kdy jsem opět měl možnost režírovat divadlo s „dospěláky“, tak jsem započal šňůru  sehrávat divadlo vždy k 26. prosinci, který se váže k tomuto Kulturnímu domu. Když už si ostatní nevzpomenou a tento fakt opomíjejí. A proto tu byla další premiéra:    
 

„D e z e r t é r   z   V o l š a n  “

 
Hra byla sehrána   26. prosince 2004  v 19,00 hod.