Jedno z úsloví  Mirka PROCHÁZKY  by mělo být  platné i v našem  divadelním  spolku :

Nehledej   n i k d y   v  kruhu  dva  konce !

( Mirek Procházka )