2000

( vzpomínky  Mirka Procházky)
 
Nu a s nástupem dalšího roku jsem se rozhodl s dětskou scénou nacvičit novou hru  ( snad i s tím názvem)  a tak jsem se nechal inspirovat k jakémusi „muzikálu“, Také proto, že jsem několikráte vyšel vstříc svoji pomocí ( coby „osvětlovače“)  pí učitelce pohybové výchovy Janě Kunrátové při konání  tanečních besídek, které  nacvičovala  při ZUŠ  Dobříš  a její kolegy Petra Kafky, který mi zase pomohl hrou na klavír a nacvičil zpěvy, které jsem s ním společně stvořil !  Nu a již z toho je patrno, že se skutečně mohl  uvést, na místních prknech Kulturního domu náš   p r v n í  , tedy   dětský muzikál:  

„ Princezna Písnička “

 

Nu a tak premiéru jsme proto mohli uvádět i ku příležitosti nadcházejících prázdnin a tak prvé tóny a to 2x opět v jednom dnu22. VI. 2000  a pro veřejnost proto repríza až v neděli  26. června 2000. 

************************************************* 

                                                                                                  

 Protože jsem  také o další ochotnickou pomoc požádán v Novém Kníně, zda bych nepomohl obnovit i tam divadelní činnost, tak jsem nabídku přijal a dojížděl tak na tamní zkoušky, I divadelní sál jsem pomohl osadit patřičnými reflektory. Za ta léta nečinnosti, již scházející a také díky tehdejšímu starostovi Jirkovi Krásovi , byla námi zabudována nová sametová opona. Ovšem vás asi bude nazývat co se to vlastně hrálo, pak  sděluji, že jde o lidovou  operetu  Jiřího Kubíka  Hugo  Nosserbergera  a to      „ V tichém domě na Čertovce“ .

 Ještě však dodám a to pro náš spolek to velmi důležité. Jelikož v Novém Kníně bylo málo zájemců o „ochotničení“, tak já jsem využil zase známosti své a našeho dřívějšího člena Frantu Holana a také onoho tehdejšího ředitele KD Pepíka Nováka, aby jsem je požádal o  hostování  a povedlo,  se svolili.(Franta Holan dokonce do dnešních dnů je  novoknínským ochotníkem).

 A když opereta, tak zase starosti s hudbou! A tu jsem zdolal s pomocí s ing. Ivana Semančíka, který nejen nacvičil zpěvy s herci, ale i vytvořil CD  nosiče, ze kterých se mohlo ozvučit  na místo  živého  orchestru. No to víte, na živou hudbu k zaplacení muzikantům jsme neměli, ale rady jsem si věděl. Také dodám, že seznámen s dřívějšími zvyky, jsem nejen u svého jména, ale také u těch mnou pozvaných dosadil za jména herců zkratku, tehdy minulostně užívanou,  j.h. (jako host). To jsem si ale naběhl, hned jsem slyšel (ale pochopitelně v úsměvné formě) : „ …tak ty se za nás stydíš, jóóóó?“ . A teď, když je to vhodné pro stránky o zakládání divadla v Novém Kníně,  ak  proto ještě ten název lidové operetky :  

 

„ V tichém domě na Čertovce “

************************************************************************************
 
A v Dobříši se hrála i v Dobříši  a to dne  16.VI.2001 . Také možná předběhnu, tuto roční dobu, když dodám, že s touto hrou ( a zase na popud toho Pavla Bodora) jsme  si  "zahostovali"  v Broumově  a to   1. října 2000.