Okrašlovací spolek

(ze  vzpomínání  Mirka  Procházky.......)
Tak v těchto místech ani nevím jak správně začít s tou pomocí. Ale jisté je, že když Okrašlovací spolek v Dobříši byl  opětně obnoven 14. 6. 1990 a to po mnoha letech, neboť jeho  činnost  byla přerušena 2.světovou válkou, ale také také ta poválečná doba nechala tento spolek působit jen do roku 1948, kdy opět  mocenským vniknutím  (leninsko-stalinskou) doktrínou,  si tato totalitní doba opět vynutila zákaz  tohoto vlasteneckého spolčování  (a to se týkalo v celém  našem  národě)  a tím opět  opět spolek umlčen !
 
Tudíž   až po příchodu  "sametové revoluce"  1989  !  
To se pak sešel přípravný výbor a Okrašlovací spolek města Dobříše byl znovu obnoven a již 14.6.1990 byl zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR.  Bohužel zůstalo jen a jen u obnovení, ale další akce, tomuto spolku náležející, se však nekonaly! 
Až ku konci roku 1993, a to díky popudu ředitelem Městského kulturního střediska p. Pavlem  Bodorem, byl Mirek Procházka požádán, by se konečně obnovila aktivita Okrašlovacího spolku tak, jak sloužila již v daleké minulosti.............Protože v té době  Mirek Procházka také vyslyšel prosbu pí učitelky  Skalníkové (2. ZŠ), aby obnovil dětskou divadelní scénuku které zase potřeboval jeviště, tak  proto tu pomoc panu Bodorovi přislíbil!  Požádal i další přátele a přívržence a byla činost započata! 
Tím se ovšem také traduje  nejen mnohaletý "zákaz", či nevhodnost pro Mirka Procházku v "pobývání" zdejšího Kultrurního domu, ale také přerušení činnosti ochotnického divadla KRUH.
Rovněž tento Okrašlovací spolek mohl  započít svoji činnost tou největší zásluhou a to na kulturním poli ! Tím se zase aktivita členů DISK využívala k organizování těch mnoha aktivit, jež se pojí s činností Okrašlovacího spolku a chcete-li, pak věřte, že na mnoha a mnoha aktivitách tohoto spolku, se proplétá nitka porozumnění a můžete si i kliknout: