2012

Jiří Procházka se hned z kraje roku započal s nácvikem divadelní komedie „Okénko" .  Bylo to vhodné  již také k sehrání očekávaného festivalu . Bohužel, ale  Martinovi Zajíčkovi se nepovedla  obměna  nacviku  opět divadelní hry „Lakomec“ . Škoda, že již nemáme ten soubor KROUŽEK....,  pak musíme přímo nutit k něčemu, co by mělo být přímo ne koníčkem, ale  přímo kobylou ! Tak na to musíme ještě asi po právu přát:  „Zlomte vaz“ ! Tak takovéhoto přespřílišného  nucení jsem dále......!

**************************************************

.......a jen můžeme ještě připomenout, že roce ještě 19. III. byl sehrán „Brouček…“ v Bystřici u Benešova a také i ve Višňové, ale  pak přišla doba, která se přenesla  k další organizační povinnosti, neb  přišel  čas  pro konání :
 

VII. Festivalu ochotnických divadel :

14. května „ F a m i l i e “„Divadlo K. J. Erbena „  - ŽEBRÁK

15. května „ C h o d í m    k a n á l y “  - divadlo  „CHRCHEL“  - Praha

16. května  „ ČÁRY   BÁBY  COTKYTLE “  - Divadlo „CHODIDLO“  Bystřice 

17. května  „ K l á š t e r n í   t a j e m s t v í “„Divadlo za vodou“  Čenkov

18. května  „ O K É N K O “   Divadlo  „Kruh“   - DISK  - Dobříš

 
Nu a ta  hra  „Okénko“ má v tomto čase  za sebou  dvě reprízy a to 3. XI. 2012, s  účastí festivalu v Žebráku (byl pořádán ku 200 letému trvání tamního spolku Karla Jaromíra Erbena) a hned další týden 10. listopadu 2012, sehrál spolek DISK  tuto hru i v ČENKOVĚ.  Je naší povinností se sklonit před Martinem Zajíčkem, který prakticky v jediné zkoušce byl bezvadně schopen sehrát roli komisaře.  Takže si myslím, že nejen ode mne, ale i od celého souboru Ti, Martine, patří vřelé díky a navíc i pro mne je ctí takto uzavírat své vzpomínky, které pak mohu zaznamenat  na tyto webové stránky .
Jsem také nakonec rád, že tímto mým vzpomínáním mohu vzpomenout  závěru roku 2012, že pro spolek nadešel opět ještě  slavnostní den a to  26. prosince , kdy bude sehrána (v repríze) divadelní komedie „Okénko“ a  hned  následujícího roku 23. ledna 2013  bude tomuto divadelnímu spolku
 „KRUH"  neuvěřitelných 50 let !
 Až mne to samotného zaráží, že takovou dobu jsem vydržel, abych se  této kobyle mohl věnovat !
 Proto i věřím, že mám nárok si odpočinout pouhým hraním a umožnit dalším  nástupcům, kteří možná ocení tyto mé záznamy, od toho 23. ledna 1963, kdy jsem spolek DISK zřejmě zakládal. 
                                                                                                                       Mirek  Procházka 
                                                                                                                                    ( a už nebudu a nechci jen vzpomínat !)
 

 ZLOMTE  VAZ !

 Valná hromada schválila za novou proncipálku Evu Jarolímkovou

********************************

.........také na její návrh se uskutečnilo znovu sehrání "Čertovky.....", byť i třeba za pomocí herců z Nového Knína .