Amazonky se bavily

S určitostí se může náš spolek pochlubit také s tím, že naše dvě členky (Táňa Stafová a Eva Jarolímková a její sestra Vlasta Vacíková, která přijela až z Ledče nad Sázavou) dokázaly pobavit spolek žen. Ano spolek žen (bývalé učitelky dobříšských mateřských školek a škol), jenž založila před mnoha lety pí Zdeňka Sedloňová.  Prostě tento spolek si říká "Amazonky" a tak si vyjíždějí po okolí, po republice a tentokráte si vyjely až do města Tábora a tam je právě pobavily,humorem, scénkami, zpěvem - prostě svým kabaretním umem, právě ty shora jmenované  naše členky našeho spolku DISK. Tak díky Vám, děvčata !........ a takhle by to mělo být i v budoucnu a tudíž i všem dalším a ostaním členům DISKu zbývá jen jen to popřání a do zdařilého konání pozdrav : Zlomte vaz!