Ekologie

Tato sekce se zabývá, jak je v samotném názvu již dáno, všemi  vhodnými aktivitami . I proto zde pomoc od našich členů byla určitě vhodnou:
 
1997 byl konečně vysazen jehličnan ( přímo proti radnici) a to díky návrhu (již z  r.1990) Mirka Procházky 
  Za několik let bude sloužit  jako strom vánoční a zamezí se tak každoročnímu a  zbytečnému  kácení stromů jiných,  k tomuto účelu sloužící.
 
1998 - Mirek Procházka za spolek předkládá návrh na úpravu plánované změny zdejšího náměstí , ale zřejmě zbytečně,  neboť  Okrašlovací spolek  nebyl  v dalších letech v těchto  záležitostech  n i k d y , či  ani    nijak informován, což trvá až po dnešní dny!
2003- 2. 10. - Úklid anglického parku od nečistot a odpadků, (org.: MUDr Holobrada-Bodor-Procházka)
11.4. -Úklid a úprava kolem Kulturního domu  ( org.: Bodor - Procházka )  
21.3. - 4. 4.  Skupina Okrašlovacího spolku věnovala 4x sobotní den k čištění (od Hradce až po Sanatorium)  okolí vozovky a tím i  okraje přilehlého lesního porostu . ( org.: MUDr Holobrada- Bodor- Procházka)
2005 -je zasílán návrh starostovi města, aby do doby vzrůstu nového vánočního stromu byl raději před kácením stromů jiných se raději volilo k této výzdobě některého z těch stromů, které jsou v blízkém okolí náměstí. (vyřizuje  M. Procházka)
2008 - 09 - Spolek se aktivně zapojuje na úpravě a osazování porostů
2015 -   Možná je také vhodným se "pochlubit" , že velká pomoc spolku OSD a to právě v ekologii, je jak pomoc, tak i funkce jednatele, od našeho současného principála ing. Vladimíra Šprungla