My to berem

Soubor "Kružnice"  se takhle zhostil zaznamenat na videokameru své zkušební etudy
 pod zn.: REKLAMA, ale Mirek Procházka v  režii, ale také kamerou umožnil
  získat  3. cenu v Ostravě - soutěž školní mládeže 2008