2010

(.........ještě vzpomíná M.P.)
Nu ale s tím "Broučkem......." jsme ještě v tomto roce započali s hostováním  a to 16. ledna 2010 v Rosovicích (kde se nehrálo divadlo asi 40 let) , pak 20. III. 2010 v Novém  Kníně a 16. IV. 2010 v Nové Vsi a ještě 24. IX. 2010 v Sádku. Také rád vzpomenu, že na návrh Hanky Sklenářové st. jsme nacvičili v tomto roce také kabaretní večer po názvem „MOŽNÁ  PŘIJDE I…“ a docela jsme s ním byli úspěšní. Takže zavítali jsme s ním si zahostovat až někam k Bavorovu, do Pačerova.  Ovšem to jsem již přeskočil naše pořádání již 
 

V. Festivalu ochotnických divadel :

 
17. V.  „ Hovory  o  štěstí  mezi  čtyřma  očima “  divadlo KRUŽNICE“ disk – Dobříš
18. V.  „ Bedřich  Hrozný“  „Divadlo za vodou“  - ČENKOV
19.V.   „ Tři  na  lavičce “    „Divadlo K. J. Erbena“    Žebrák
20. V.  „ L u c e r n a “    soubor KS  Bystřice u Benešova.
21. V.  „ Z l o č i n   n a   p o š t ě “    divadelní spolek „KRUH“  - DISK  Dobříš
 
Jen k tomu dodám, že pílí Radima Webera se mohla v tak krátké době nacvičit a sehrát jím upravená  další hra, dle povídky Karla Čapka,  „Zločin na poště“ a že se  (hlavně opět ta...) Eva Jarolímková uměla postarat tím, že všem hrajícím  spolkům  napekla dorty s názvy her a také je pomohla předávat, tak tomu věřte!  Takováto ochota „členství“ , tak to se cení a ostatní bohužel jen mlčky někdy přihlížeme....!?!  Možná lenost, či pohodlnost, anebo i nápaditost nám  brání(?), avšak věřím, že snad někdy také sami vyvineme  iniciativu, že z něco našich  po výdobytků  také něco dáme jako trochu "navíc"……….Tak Hanko Sklenářová a hlavně Tobě Evičko Jarolímková, moc a moc  díky!
Nu a ku hře „Zločin na poště“ dodám, že se také sehrál  5. VII. 2010 ve Staré Huti. 
Možná bude také dobré sdělit, že s tím kabaretem „ Možná přijde i….“  jsme  také  sklidili měli zájezdové úspěchy a tak nás mohlo smíchem obdarovávat obecenstvo    15. 10. 2010  v Mníšku pod Brdy, 5.-6. VI. 2010  v Praze v Bohnicích (Festival „MEZI PLOTY“) . A toho roku,  ještě i s Jardou Pulcem a Jirkou Procházkou,  jsme vytvořili pásmo : " Sešli jsme  se!“ a bylo to  18. XII. 2010, v dobříšském kulturním domě.