Mníšek pod Brdy 2013

Určitě  bude ještě vhodné si připomenout , že 4. února 2013 zajistila  Eva Jarolímková pro mníšeckou školu a to se svými bratry (Jirkou a Mirkem Procházkových) sehráni maňáskové hry, kterou napsala (také členka DISKU) pí Tanja Staffová. Hra jistě a to již svým názvem, vhodná dětem, neb pojednává  o  postavičkách blízkých dětským srdíčkům a proto se i jmenuje:  " O Budulínkovi a dvou krtečcích" .  Asi 10x  ji  cekem během tohoto dne sehráli a to proto, že den  byl věnován k  zápisu dětí do školního roku 2013/14. Nu a  děti chodily v doprovodu svých rodičů k zápisu po celý den a tak si naší členové podle toho udělali na ně čas!
 
..., ale ještě dál a to v roce 2014 ku příležitosti  MDD opět  Eva Jarolímková, s Mirkou Branou a Mirkem  Procházkou  připravili  mníšeckým  dětem  takové soutěžní zastavvení s poznáváním hub. Pochopitelně, že byli patřičně oblečeni v kostýmech Rumcajse a Manky a také kouzelného dědečka. Díky ovšem také Michalovi Janečkovi se může směle říci, že právem asi vyslovili díky našemu DISKu  také pořadatelé z místních škol Mníšku pod Brdy a tamního Mě Ú .

.........a také nutno podotknout poděkování od kastelánky pí Digrinové za  sehrání nejen  úspěšné "Čertovky..." ,díky  projevům  divácké veřejnosti, ale hlavně za ochotu některým naším členům (manž. Kulhavých a Evě Jarolímkové) za pomoc při zpestření nočních prohlídek  "Noční hrady a zámky" - 27. 7. 2016 . Tato kulturní akce byla také sledována relacemi Českého rozhlasu a tak tím pádem rovněž díky za reprezentaci  našeho spolku  DISK takto   d ě k u j e m e  !

 

........