Videovečery

Dobříšský ZELENÁČ  a  také  MAZÁK  je nutné vzpomenout, neb když  nebylo  u Okrašlovacího spolku  zájmu  o pořádání těchto videosoutěží, tak to byl právě náš spolek, který se tohoto úkolu zhostil, avšak pak přece jen rokem 2013 došlo k ukončení !

***************************

Bylo to koncem roku 2014 a to přesně 27. prosince,  kdy měl být  uveden kabaretní pořad, ale protože ta mladší vlna byla poněkud pomalejší, tak ti starší a již hlavně proto,  že byl  z dřívější doby uvolněn sál, tak na nápad Evy Jarolímkové spolu s Čendou Brabcem a Mirkem Procházkou se uskkutečnilo promítání dobříšské veřejnosti těch videošotů, které byly zachyceny za dvacet let kamerou Mirka Procházky.
A protože večer měl úspěch a to i s pochvalou v místním tisku, tak se bude v těchto večerech pokračovat, neb prý materíálu je dost a dost.

Sledujte plakáty a hlavně přijďte se podívat na to, co bylo možno vidět v Dobříši  1994 - 2014

18. 3. 2015 -  tak tohoto dne jsme opět uvedli  videovečer  z videošotů  o Dobříši 1994-2014 tak, jak bylo veřejnosti slíbeno.