1989 -1993

Byť s nástupem nové svobodné a to po tzv. „sametové revoluci“,  jsem cítil i já! Nutnou potřebu něco opět konat! V prvé řadě to je politika ! Divadlo jsem prozatím dal stranou a coby také tramp, cítil jsem potřebu pomoci přírodě a tak jsem  okamžitě 20.prosince 1989  vyrazil do Prahy s p. Beránkem, abych mohl  zaregistrovat mnou založenou zde v Dobři  Stranu Zelených! A to tak vehementně, že jsem poukazoval na nešvary, které se okamžitě začaly dít už i v nastávající  politice tohoto města. Asi proto se jsem se hned v počátcích zapsal na stranu opoziční. Byť  jsem vykonával v té době  hospodskou činnost ( již 20 let), tak  za účelem přípravy konání 1. svobodného máje 1990 jsem okamžitě uvolnil i sál pro přípravu hesela různých transparentů(může doložit tehdeji  nastávající místostarosta Jan Hájek), ovšem pak si už  nikdo nevzpomněl, že i v tom „kulturáku“ byl v oněch  letech 1968  nějaký Procházka, který.... a kdyby třeba….., prostě ne ! Byť byli pro mne velmi blízcí! Sedli  si do křesel  „konšelských“, čímž  asi zapoměli....... a já se přece, se svou hrdosti,  nikam tlačit nebudu!  Až v tom roce 1993 si  na mne vzpomněl Pavel Bodor ( ředitel KD) a to, zda bych nechtěl pomoci pí učitelce Skalníkové (2.ZŠ), která s dětmi nacvičuje známou pohádku : 
                                                                                   

 „ Z l a t o v l á s k a “

 
a tak  15. prosince 1993 mohla být tato hra umožněna dobříšské veřejnosti ku shlédnutí a DISK  tak mohl opět začít „nastartovat“ ten divadelní „starostroj“! Ale nejen divadlo, ale ještě další přání mi bylo Pavlem Bodorem sděleno a to:, že již v r. 1990 několik nadšenců se rozhodlo obnovit činnost zakázaného z minulosti (a to právě v tom totalitním režimu KSČ)  zdejší Okrašlovací spolek. 
 Proto ku příležitosti nacvičování shora zmiňované pohádky, jsem byl Pavlem Bodorem ještě požádán, zda bych se nechtěl angažovat ku znovuobnovení Okrašlovacího spolku....? Totiž spolek byl sice znovu evidován u Ministerstva vnitra ČR, ale pouze  "evidován", ale za více jak tři roky však  činnost. ž á d n á  !                      Nechal jsem  se  přemluvit . Slíbil jsem !  A tak počala další nutná a časově hlavně také náročná,  pro  mne činnost !