1969

V tomto roce 1969 začínalo být zase ledovo! Oteplení minulého roku začínalo přecházet zase v mráz přicházející ze Sibiře a to díky "bratrské politice bolševické", což byť sice studilo, tak nás to nevedlo ještě ku konečnému vydechnutí. začalo se s nácvikem lidové zpěvohry   " V tichém domě na Čertovce",  ale .....!?!
Byl jsem rozhodnut ! 1.června 1969 jsem předal výpověď (i z toho polovičního prac. úvazku) a osobně jsem ji předal předsedovi ZV ROH RZ-Dobříš Vladimíru Blahutovi, se zněním: protože  n e s o u h l a s í m  se vstupem spojeneckých armád, což nazývám okupací, nemohu proto být zaměstnán v resortu spadajícího do zařízení ROH, kterému předsedá s.Hofmann. Celostátně vede ROH směrem, které názorově  opakem k názoru mému a tím pro mne také nevyhovující ! " Zadělal jsem si " ! Ovšem ani toho nelituji .
Není se čemu divit. Byl jsem také docela rád, že mým nástupcem byl Josef Novák, který z mnoha předcházejících let je mým přítelem. Možná proto, že nás spojoval zájem o divadelnictví, poezii a vůbec všeho toho, což je v tomto podobenství kulturním. Tak byl svolný konání a pokračovat v té „ochotničině“. Proto jsem mohl se souborem reprízovat hru    „V tichém domě na Čertovce“.................,
ale to byl zřejmě vrchol, neboť jen z  přátelských důvodů přišel Pepík  za mnou a sdělil mi těžkosti, které se na něj valí a to jen pro mé setkávání se s lidmi v tomto kulturním domě. Bylo mu doporučeno, že  v době tzv. „normalizace“  „ pro nevhodné politické názory, je také tudíž pro něj nevhodným, abych  se zdržoval ve zdejším  Kulturním  domě! Takovéto rozhodnutí se stalo i rozhodující pro další trvání ochotnického spolku. Bohužel ! Snad to ale nebylo mou chybou(?) , že se nenašlo nástupce, který by nadále mohl nadále pokračovat v činnosti DISKu.
 
............ a uplynulo dosti let, než-li opětně se ten ochotnický duch mohl probudit .