S t a n o v y

STANOVY

19.03.2018 00:00

Původní Stanovy - 19. ledna 2011

Novelizováno  -   20. února 2015

*********************************************

protože rokem 2016 bylo přikročeno přecházet  z  Občanských sdružení na SPOLKY,  pak v rámci novelizace i náš spolek bude současné Stanovy měnit a tak i novelizovat k další spolkové potřebě.

( ....bohužel  zastupující principálka opomněla (?) STANOVY  novelizovat, jak byla požádána, proto Ivan SUTNAR přednesl dnem 17.10.2017  znění nových Stanov  a tím  k zaslání  a žádosti o potvrzení nového-pozměněného znění !)

**********************************************

IČO : 22908053