Historie a památky

                                                                  .... také zde je projevená aktivita našich  členů a to proto, že : 
                                                                                                                                                                      - 1997 - 11.5.  Spolek se podílí, spolu s Mě kult. střediskem, na výstavě sousoší sv. Vojtěcha, které nebylo (!) veřejnosti dáno  k shlédnutí a to od r. 1947 !  Tenkráte proběhlo v Praze, přímo  v chrámu sv. Víta a to instalované  na hrobě sv. Vojtěcha .Tam  také mělo být původně umístněné, ale místo něj však podnes po jeho hrobě však šlapou ! Z této akce je  Mirkem Procházkou pořízen videošot a tak založen v archivu zdejšího Muzea. 5.7.- Beseda u sousoší sv. Vojtěcha (org.: Bodor- Procházka)  26.10.  Mirek Procházka  z vla1997 stních soukromých prostředků zachycuje  k potřebám zdejšího Muzeu, videošot  ku příležitosti 200 letého výročí od vysvěcení zdejšího kostela Nejsvětější trojice .
1998 – (25.-26.9.) - 100 leté, historické výročí od vybudování současně stojící budovy školy a tím slavnosti jež se v souběhu sešly v tomto duchu jsou rovněž zachyceny Mirkem Procházkou a také dány k možnosti archivace.                                                
2005 - V listopadu vychází první díl  “Po stopách dobříšské historie”  zachycený na  nosiči DVD . Tak je  dána možnost si jej pořídit i z řad veřejnosti. Pochopitelně, že tento videozáznam byl pořízen  Mirkem Procházkou bez  jakéhokoliv  pomoci a tím i bez  fin. odměn!.
2007 -Vychází druhý díl “Po stopách dobříšské historie”  zachycený opět na DVD nosiči a tím umožněn ku koupi  veřejnosti . Také i zde  n u t n o  podotknout, že vše bylo pořizováno  z vlastních, soukromých prostředků Mirka Procházky a tak i bez jakékoliv fin. pomoci  spolku samotného! 
 2008-Co viděla kamera Vladimíra Procházky v Dobříši, Mirek Procházka vydává čtyř dílný videošot.  Také sdělení, že předseda Petr Kadlec převzal od pí Molabvcivá a to zdarma  ručně vyšívaný prapor pro spolek , který byl projkuvem díku za to,  že Mirek Procházka pro ni vytvořil medailonek video z její výstavy:  „Krajky“ .   Také 16.8. XII. vyšla  video kniha o tom:  „Co jste ještě neviděli“ (autor : Mirek Procházka)