Druhé období 1994 -

a jede se nanovo !

20.04.2015 15:26

1995 – 1996

V  těchto letech se bohužel nesehrálo  žádné divadlo.  Možná hlavně proto, že jsem chtěl  hlavně nově probudit  činnost  obnovenému Okrašlovacímu  spolku a proto možná také z důvodů  "budovatelských"...... ! Abyste rozuměli, bylo potřeba k  obnovení divadelní činnosti, vyvinout ještě stávající  divadení jeviště! Aby  opět bylo  jevištěm a nesloužilo, jako bylo tomu v  minulému režimu. A zde je nutno vzdát velký dík  paní Evě Jarolímkové za vydatnou pomoc a to i finanční. Takže se začalo opětně budovat to, co již zde v šedesátých letech bylo!  

 Tudíž  díky, soudruzi-komunisté, co jste  poničili! !  "Díky", soudruzi !  Snad již ta současná nátura zůstane zachována........!?!

( opět  ze  vzpomínek  Mirka  Procházky)

1997- 2002

V roce 1996  vyslyšel  Mirek Procházka  prosbu dětí  (a také jejich učitelky pí  Skalníkové) a tím k nácviku hry „Zlatohlávka“, kterou si děti  sami upravily, tak nejen že hra se nacvičila, ale hlavně dala základ pro další  nacvičování jiných, čímž s pomocí takovýchto pohádek s vlastní úpravou se také přihlásil Radim Weber. Tím se může pak  potvrdit i vznik dětské scény „KROUŽEK“ . Nás může hřát jen vzpomínání na mnoho dětských her, jež jsou nám zachovány plakátky v muzeu.

(další podrobnosti a co jak se sehrálo, můžete  hledat i na těchto stránkách  : CO JSME HRÁLI )

2003 – 2005

Děcka věkem rostla a tak z nich vznikla  dospívající mládež . Proto není divu, že se zrodila další divadelní skupina, ovšem :  „KRUŽNICE“. Mirek Procházka ještě stačil nacvičit dětský muzikál „Princezna Písnička“  (pomohl  nám také Petr Kafka a pí učitelka Kunrátová) , až okamžitě se začalo s nácvikem a to hrou: "Treperendy“ .  Radim Weber  započal a to ve vlastní úpravě a režii, svůj nácvik komedie „Trojská válka“ . Ale  aby nebylo  jen při tom, pak Mirek Procházka upravil do současné  doby  (nastávající éra "podnikající mafie" ) a tím pro mládežnickou skupinu  „KRUŽNICE“  hru, ve vlastní úpravě do současné doby,  komediálně zpracovanou a to hru :  „MIRANDOLÍNA“ . I Martin Zajíček započal s hrou „LAKOMEC“, čímž obohatil reprtoiár a jevištní projev DISKu . Nu,  ale  Mirek Procházka nezapomněl na dětskou scénu a skutečně s těmi nejmenšími přišla na řadu hra:  „JAK KVĚTINKY PŘEZIMOVALY“.  A zase se nesmí zapomenout na Evu Jarolímkovou, coby také podnikatelka-cukrářka, měla a to k právě k dětem velmi blízko s cukrářskými výrobky. Stačí se podívat možná i na FOTOGARIE v těchto webových stránek. Koukněte se a možá budete i moci obohatit fotografiemi tuto kroniku vzpomínek.   

Ovšem přece jen  radostná chvíle nastala tím, že se přihlásilo několik „dospěláků“ . Přece jen se mohl obnovit (od roku 1969) opět  spolek KRUH, který v režii  Mirka Procházky  mohl nacvičit novou komedii : „DEZERTÉR Z  VOLŠAN" .

2006

Rokem  2006  jsme započali dokonce organizovat týdenní ochotnické divadelní festivaly a to v rámci slavnostních květnových dnů. Tyto dne se totiž váží ke vzniku našeho města Dobříš a proto i náš spolek se plně stal hlavním organizátorem a tyto  festivaly se proto setkávají stále  se vzrůstající zájem od samotné široké veřejnosti . 

Jistě  bude také n utné podotknout, že v tomto roce jsme si zajeli zahrát do Mníšku pod Brdy a to hrou v režii Jiřího Procházky "Gangstři z Valance", kterou jsme také ještě sehráli v podzimních měsících pro dobříšské školy-

A k tomu slavnostnímu dnu 26. prosince jsme se veřejnosi představili v malém seskupení a to pohádkou v úpravě a režii Mirka Procházky : "Ubrousku, prostři se ! "

**************************************************************************************************

2007

Tak nejdříve vzpomeneme na dětskou pohádku v provedené té dětské scény KROUŽEK, kdy v režii Mirka Procházky se veřejnosti předvedly klasickou pohádkou : „SŮL NAD ZLATO“ .

Ale protože delší dobou je u nás domovem paní Táňa Staffová, tak nám napsala a možná i věnovala, v možnostech celorepublikové premiéry, novodobou pohádku „ŽABÍ KRÁLOVNA“.         Pochopitelně nemohl být jiný k dispozici jiný režisér, než-li  Mirek Procházka. Byla proto v květnu (a to na oslavu Svátku matek) tato hra sehrána. Nebylo opomenuto konání již II. Festivalu ochotnických divadel.

Rovněž opět zájezdy do Žebráku s hrou: „Gangsteři z Valance“ , jakož jsme zrovna s touto hrou zavítali za přáteli do Čenkova.

2008

Z kraje roku opětně tu divadelnickou čest pro náš spolek zachraňovala dětská scéna: Kroužek a to pochopitelně s pohádkou „Dvě Maryčky“. Režie Mirek Procházka. Na a  dospěláci ze spolku Kruh nacvičili, či konečně docvičili komedii “Párty s blbcem“, s kterou zajeli i na hostování do ČENKOVA.  Ovšem na co se nesmí zapomenou, tak je to, že pro rozepři (mezi bratry Procházkovými) se těsně před odjezdem (2 dny) rozhodl nehrát hlavní roli Jiří P. a tak aby  v Čenkově nevznikla díra, což není hodné cti ochotníků, musel tuto hru (takže nácvik přes noc) převzít Jarda Bouda a protože je hercem na svém místě, tak Mirek Procházka seká poklonu, nejen v úspěch celého divadla, ale jak si s ním moc hezky zahrál. 

A nesmí se zapomenout na konání již III. Festivalu divadelních ochotníků- Dobříš

2009

V tomto roce se ujal režie Radim Weber a tím nastudoval svoji komediální divadelní frašku : „EPOCHÁLNÍ  VÝLET  PANA  BROUČKA  MEZI  INDIÁNY“.  S touto hrou jsme zajeli také na soutěž do Ratajů nad Sázavou.  Také do  Rosovic, Čenkova, Žebráku a i jinám.

Také IV. Festival se opět konal.

2010

Přece jen však  v roce 2010 přišla taková menší "ranka"  od mládežnického  souboru KRUŽNICE. Bude se však  muset ještě vzpomenout na předchozí léta a tím připomenout, že rokem 2003 již  děti poněkud zestárly a staly se studující mládeží. Proto Mirek Procházka se ujal režie a připravil  (již se spolkem KRUŽNICE)  hru  : "TREPERENDY"  . Také Radim Weber nastudoval s touto "odrostlou" mládeží svoji hru "TROJSKÁ VÁLKA"   a MireK Procházka v další režii počal studovat (v úpravě do soUčastnosti) další komedii "MIRANDOLÍNA"  . Aby to bylo dokončeno, tak i Martin Zajíček započal v r. 2004 (již ve své režii)  studovat a pak  uvést hru "Lakomec".  ¨Přímo jsem vítal tuto aktivitu, neb jsem byl přesvědčen,  že se  tímto zrodí opětní nadšenci, kteří tak nám dorostou opět  až k tomu  vytouženém   d o s p ě l á c t v í  - spolku potřebného!

               ……..nu a zde je ta ranka !   Martin Zajíček ( člen našeho spolku) však sdělil (cca v roce 2007), že  mládež chce jít svou cestou!  Jak  v pohledu, tak i  hereckým podáním  a to i s  "novým" pojetím  dalších her….. No,  zaplať Pánu Bohu, že se alespoň nikdy  tak „nenadřeli“ a nemuseli vyvinout tolik fyzického úsilí, který  byl  v začátcích kladen na ty, kdož chtěli aby náš spoleknavázal na to, že v  Dobříši bylo ochotnické divadlo...... vděk se dostavil . Přece jen mrzí, že to byla od těch mlaďasů  „pod pásovka"...., možná i pro Radima Webera.  Snad také proto, že  totiž ti mnozí „současní herci“ ,  vyrůstali právě i pod  "jeho křídly" ! 

(......  možná  to byl i  vděk a odplata za ty hodiny času, které jsme do nich  někteří vkládali.......)

Rozhodli se – rozhodli se ! Nám však je potěchou, že jsme je na tyto dobříšská, ochotnická divadelní  prkna (která prý znamenají svět) přivedli! Tím jsme jim umožnili přecházet k vyšším cílům ! Hlavně ale s přáním :

Hrejte  a hlavně  jenom  nekecejte!   Vždyť,„konec konců".....naše město bude mít možnost po nějakém čase posoudit kdo, kdy, co, jak a hlavně jak dlouho  dokázali  uchovávat  to obyčejné divadelnické ochotničení.

2011

Hned počátkem roku 2011 (19. ledna) bylo naším spolkem požádáno o statut u Ministerstva vnitra Č.R. a tak proto následující funkce : Předsedkyně:  Eva  J A R O L Í M K O V Á   *** Jednatel:   Radim  W E B E R *** Pokladník:  Mirek  PROCHÁZKA. Členové výboru: Veronika  Řeháková  - Petr  Ptáček

Nu a z aktivit připomenutí nácvik divadelní frašky a to přímo z pera Radima Webera : " Epochální výlet pana Broučka mezi Indiány "

****************************************************************

2012

V nastávajícím roce  2012  je opět nutno vzpomenutí a  konání již 7. Festivalu ochotnických divadel a také vzpomenout na Jirku PROCHÁZKU, který počal s režií komedie "OKÉNKO"  . Hrála se ku příležostí výročí Olgy Scheinflugové. V režii  mu byl také nápomocen Tomáš KRAUFER  a tak  se mohlo uskutečnit  a obecenstvo pozvat (pro nás slavnostního dne) 26. prosineci  2012  do zdejšího KD.

 

2013

a  také ještě  sdělení, že ku 23. lednu 2013  bude tomuto divadelnímu spolku „KRUH"  neuvěřitelných 50 let ! Až mne to samotného zaráží, že takovou dobu jsem vydržel se této "kobyle" věnovat. Věřím, že příchodem dalších nástupců tak možná ocení, co všechno uběhlo od toho 23. ledna 1963  a  kolik  jen divadelních her  bylo  sehráno, aby tento spolek DISK , mohl zřejmě  tak  dlouho  trvat .

Zlomte  vaz   i  do další padesátky !  

(vzpomíná Mirek Procházka)

 

Nástupem roku 2013 je zcela určitě nutným si vzpomenout a to s poděkováním, panu Janu Adamcovi z Března, který po několika měsíčním úsilí vytvořil a opět na popud Mirka Procházky a to, aby  k 6. únoru 2013 byla  dána  možnost shlížení  těchto webových stránek  DISK ,

Takže, pane Adamče, náš dík                   v prvé řadě patří Vám – děkujeme.

***********************************************************

……nu, ale hlavně poznamenat, že se opět konal  již 8. Festival ochotnických divadel a náš spolek přeci jenom uvedl zpěvohru: "V TICHÉM DOMĚ NA ČERTOVCE" ,  ale   protože  jsme  si chtěli zahrát a tím zavítat i jinám k sehrání  té  "ČERTOVKY..." ,  rozhodli jsme se pokračovat v nácviku. Ovšem to jsme si dali !  Jednak ti dva, kteří  nám velmi vypomohli k  uvedení premiéry , přátelé:  M. Zajíček a J. Pulec, tak z jejich časových důvodů jsme je nemohli nadále využívat.  Začalo shánění! Ovšem, co jen proseb a kilometrů Eva Jarolímková najezdila autem aby………., ale  to se snad nedá ani v těchto řádcích sdělit ! Ochota je ta - tam !  Jak  sám Mirek Procházka přiznává, tak prý nerad připouští nějakou "ochotnickou šmíru" , čímž ( možná podle jeho slov) se nelíbí těm „kritikům“ (?) ve způsobu jeho režírování!  Možná je důvodem jeho názor, že kdyby měl prsa a k tomu ještě byl mladého  vzhledu ( postavu ), mohl by prý pak snadno  sehrávat  třeba naivky...., ale to je  právě ten důvod, že  někteří „umělci“  nedovedou překousnout  pak  ten jeho styl v „režírování"..............! Prostě problémy  jsou stále!  Zrovna včera  mohl poprvé zkoušet s nově se hlásícími  herci.

************************

No jak se to stihne, tak to nevím, navíc se dvěma rolemi jsem ještě nezapočal a brácha mi ke vší smůle  vážně onemocněl, takže asi další shánění pro roli Smetáka. Pokud mi chcete pomoci a cítíte se mnou a i s tímto kolektivem, pak prosím , držte nám  palce a tak  si připomenu to husitské povzbuzení:.....  snad už  proto, že je dnes 24. října a také proto, že jako "rejža" jsem si navařil :

Mirek Procházka 

**********************
2014

S nástupem roku, to vždy přichází i novoty, tak se stalo i u nás, že  po spolkové  "Valné hromadě" jsme si zvolili  jak nového  předsedu  spolku(dosud Eva Jarolímková), tak i  nového jednatele(za Mirka Procházku) a také i pro záležitosti technického rázu jsme se  tím pádem seznámili a přijmuli nové osobnosti. Se všemi těmito změnami a tím i novými jmény se můžete  také seznámit v odkazu  KONTAKTY !

Předseda spolku:  Petr  TOMÍŠKO  *  jednatel spolku:  Ivan SUTNAR   *   pokladní záležitosti: Irena TOMÍŠKOVÁ

********************************

.......ovšem zakrátko po takovémto zvolení došlo k novému ustanovení předsedy -principála za Vláďu Šprungla a tak,  přímo popoháněni k nutnosti nacvičit novou hru.... a když k tomu by se připočetlo i nějaký ten zábavný pořad, navíc nechat projevit "novátorské myšlenky", tak to je pak docela dobrý pocit v tom momentu, že bychom mohli být, naší veřejnosti,  jistě platnými občany města. A navíc nás určitě čeká ta organizační povinnost k uspořádání již 9. Festivalu ochotnických divadel.........

 (19. - 23. 5. 2014)

************************************************************************************

 25. dubna 2014 jsme pro pacienty léčebny v Nové Vsi pod Pleší, sestavili kabaret ( pro lepší náladu ) : " SMÍCH  JE  ŽIVOTA  SŮL,  KDO TO NEVÍ  TEN  JE ...."  a může se říc´ povedlo se ! Snad již také proto, že výtěžek jsme ponechali ve prospěch nadaci pro pacienty  tohoto Sanatoria .

************************************************************************

19.- 23. května 2014 se opětně uskutečnil ve spolupráci se zdejším Kulturním střediskem, ovšem v naší plné organizaci,  již :

9. Festival divadelních souborů

.....a 23. 5. (pátek) byl tento festival ukončen divadelní fraškou napsanou Radimem Weberem, avšak v úpravě Mirka Vlad. Procházky :
" EPOCHÁLNÍ VÝLET  PANA  BROUČKA  MEZI  INDIÁNY "

****************************************************************

ZÁVĚREM  VŠAK  DODÁVÁME, ŽE FESTIVAL  MÁ  VZRŮSTAJÍCÍ TENDENCI  !  NEJEN  CO DO  KVALITY  UVÁDĚNÝCH SCÉN  OD ZÚČASTNĚNÝCH  SOUBORŮ, ALE  HLAVNĚ  S  POHLEDEM  NÁVŠTĚVNOSTI !  TOTIŽ  V  TOMTO  ROCE  KONÁNÍ  BYL V  KAŽDÉM  DNU  SÁL  PUBLIKA  ZCELA  ZAPLNĚN ! DOKONCE  PUBLIKUM PO SEHRÁNÍ  DIV. TVORBY  HOSTUJÍCÍM "DIVADLEM ZA VODOU- ČENKOV" (z jejich vlastní tvorby) SE ZCELA ZAPLNĚNÝ SÁL ODMĚŇOVAL SVÝM POTLESKEM VE STOJE   !

...........ZDE I MY, JAKO POŘADATELÉ, DĚKUJEME VÁM, DIVÁCI !

***********************************************

A  co se  událo k další reprize 6. června 2014 ...? Tak s tím se pojí přejmenování  této hry na nový název:   " Pan Brouček mezi Indiány" .
Mirek Procházka (rejža) jej  musel  změnit jen proto, že původní autor (R.W.) nechce s touto upravenou hrou nic mít společného a snad jen proto, že se  pozměnil původní texty, ale  přidaly se i jiné texty  písní, což se dotýká politicky  těch záležitostí, které  se  motajících (prý) nevhodně  kolem  současné pollitiky, hlavně  směrem ku KSČ

(podle slov Mirka Procházky : " asi  se těch komančů (myslím úvahou o současnosti)  vůbec nezbavíme....!")

******************************************

Jestliže v jedné větě shrneme, že jsme si zahostovali s naším repertoiárem i v okolí, tak jistě nesmíme opomenenout, že pro náš spolek je sváteční den :

 26. prosinec.

 Nu a my jsme zde proto uváděli v repríze :  " VÝLET PANA BROUČKA MEZI INDIÁNY "
*************************************************************
(…..ale  možná  bude vhodné také připomenout, že Evička Wulfová (Jarolímková ml.) navázala styk s Dětským domovem v Korkyni, čímž na její návrh jsme  jim předali celý výběr vstupného, jako benefiční fond pro  jejich potřebu.)
…..,ale pak již skutečně nastal rok:

*********************************************

   2015

Ještě v počátku roku se "zahostovalo" v  Malé Hraštici "Brouček...." a také v Novém Kníně  ještě   "Čertovka..." .  Avšak co je důležitým, že  Ivan Sutnar mohl rozdat texty s dramatickou hrou  od Karla Čapka  "Zločin na poště" , kterou upravil již v minulosti člen našeho spolku Radim Weber.
Hra je nastudována hlavně pro blížící se již X. Festival ochotnických divadel námi pořádaným

*****************************************************************************

Také další událostí pro náš spolek je to, že paní Eva Jarolímková se vzdala dosavadní finkce předsedy spolku a jejím návrhem se přistoupilo k jmenování novéhio a tak byl zvolen Čeněk BRABEC .jmenování (snad z důvodu obnovení zaběhnutého dřívějšího uměleckého směru) do  "nového"   

*****************************************************************************

Ovšem náš spolek je zklamáním tím, že nově dosazený režisér  Ivan Sutnar podal zprávu, že do letošního divadelního festivalu nedokončí nastudovat hru : "ZLOČIN NA POŠTĚ".  Tak divadlo bude nahrazené jakousi  "Zábavnou S.H.O.W"  a to v režii (také nově začínajících režisérů) Ireny Tomíškové a Vládi Kůrky. 

 

!?!?!?!?!?!?!?!?!

 

(...............a názor  zakladatele  tohoto festivalu od Mirka Procházky :)

Tak  mě  v prvé řadě mrzí to, že téměř 10 let  jsem chtěl, aby Dobříš  měla divadelní festival a hlavně s naší účastí, coby pořadatele ! Ovšem nakonec  se divadlo  n e h r a j e !  Dokonce  má být nahrazeno kabaretním  žánrem.....(?) ale na to jsme před 9 léty nepřišli........?
 Navíc mne mrzí, že jsem  tolik- tolik věřil v úspěšný start  Ivana SUTNARA, nejen jako herce, ale i nastávajícího režiséra!  Dokonce si tu hru: "Zločin na poště"  sám vybral, ale(!).........snad mé zklamání může  už jen odlehčit  zdárné uvedení té divadelní "schow". Myslím si, že pokud by měla být plná veselosti, pak mnozí začínající herci  musejí především přidat  na  svém  "hereckém umění"!   Co by to bylo za herce, kdyby musela  přijít pomoc  k pobavení  "z venčí"....?........ ale to  již nebude náš divadelní spolek KRUH.
 K jejich odvaze držím palce a také s vírou, že velmi bude ku prospěchu nabízená pomoc  Jardy PULCE, coby komika .  Věřím s velkou vírou v úspěch, ale přece přece jen dodávám, možná ve svoji troufalosti, že já svou prvou  režii jsem  započal (s obavou o své ochotnické vyspělosti) až po několika divadelních  hrách .  Bylo jich asi osm............  a  to ještě  mne k tomu  donutila ta okolnost, že jsem  v letech 1960-62  nastoupil   do základní  vojenské služby..............  TAK  ZLOMTE  VAZ  ! 

 

Tak skutečně zlomte vaz, ale……… (Mirek Procházka)