1963

Musím v těchto místech, také přiznat, že vedle té mé „kobyly komediantské“  jsem byl  také  postižen „kousnutím“ i kobylou trampskou!  Možná proto, že mám tuto dědičnost svalit na mé rodiče. Nejvíce však vůči tatínkovi. Ten, s kytarou v ruce, byl i vedle jeho  hlasitého humoru známým  široké zdejší veřejnosti.Také  dodám, že nebyl asi pro tehdejší „rudou politiku"  vhodným.  Pro  ty jeho  různé „srandičky" a "fóry". Ale za to byl oblíben mezi trmpy-kamarády......... Ale proč to vlastně píši ? Nu proto, že ta naše trampská osada se jmenuje MODRÝ  KRUH . A proto mne nemohlo nic jiného v té době napadnout, že i lidé kolem mne v tom divadelnickém cítění jsou pro také, jakýmsi kruhem,  A tak díky osadě byl dán i název tomuto spolku!
 Prostě  "Mluvící prsten" je dokladem toho, že  zde hrají mladí lidé, kdy se toto "členství" mezi oběma  tábory   plně prolínala............, Také se není ani čemu divit, když k úplnosti doznám, že ve svých 23 letech jsem si ( po velkolepé  trampské svatbě)  vybral na  manželskou cestu jako svoji manželku také členku osady MODRÝ KRUH.  Ovšem za účel manželského soužití  jsem se odstěhoval mimo město Dobříš a  tím jsem způsobil asi(?) škodu pro DISK ! Nevypěstoval jsem tomuto spolku nadšence a tím nástupce v režii s organitačními schopnostmí, aby tak pokračovali  ostaní nadále v myšlence ochotnického divadelnictví v Dobříši.