Takhlo to bylo !

09.04.2015 13:43

Snad a  pro mnohé zájemce těchto stránek  bude jistě vhodné k seznámení  o tom,  jak a proč se vyskytuje pojem:   Patrónky !  To bylo tak, že v roce 2000,  při jednom soutěžním pořadu (Dobříšský Pacifik)  bylo potřeba nacvičit  nějakou trampskou píseň. Nu a tak za pomoci  moji kytary a lahodných hlasů  trojice "odrostlých děvčat" Eva Jarolímková, Věra Pechmanová a Růženka Kubátová  jsme si zazpívali a také zvítězili , nu a proto po to velikém úspěchu  pak bylo nutno  pokračovat. Zde nutno podotknout, že jsme "vznikli" pod patronací  zdejšího  Okrašlovacího  spolku . A zcela  určitě to byla Eva Jarolímková , která  si vzala za "povinnost"   se o tento spolek postarat jak v náplni, tak při uskutečňování  dalšího  hostování, nácviky hudebních scének. Tím vznikla i větší náročnost.  Pomohl nám a  to hlavně,  při sborových a zpěvních výstupech,  manžel Růženky Kubátové - PEPÍK. Rovněž tak já jsem využil pozvat další a zařadit je do různých estrádních pořadů (Barevná neděle, Sousedské posezení, Odpolední čaje  a pod.).  Takže jak se nabídlo, tak se i přijalo od dalších pomoci ku společnému pobavení se !                  

 Nu a tak   vznikaly  ty  další zábavné pořady a kabarety. Ovšem také jsme pomáhali  vytvářet dobrou náladu u mnohých dalších organizací, jako třeba v  Domovech důchodců,   ale to již bylo díky snaze  a píli, kterou této skupině  nejvíce věnovala shora zmiňovaná Eva Jarolímková.

Možná, že nastane úvaha proč tohoto  článku a  také v těchto  místech ..........., ale k tomu jen právě dodám, že tím důvodem je schůze Okrašlovacího spolku (počátek tohoto roku)  jsem sdělil, že  mám zájem "neochuzovat"  publikum  o tento motiv zábavy a tak nejen končit u pouhých "tancovaček" ( k čemuž se zvrtla ta naše původní činnost) , ale že jsme schopni i nadále  pokračovat !  V tom tempu,  jako dříve a hlavně s  motivem "kabaretů" . Proto  jsem sdělil, že opět skupina PATRÓNKY  se představí (a to i za pomoci členů DISKu) a nacvičí  kabaretního pořad v motivu : "Když jsme se tak sešli, kamarádi,,,".

 Chtěli jsme již vystoupit počátkem měsíce května, ale protože samotný spolek má velký úkol v organizaci a to coby hlavní pořadatel nadcházejícího a to již jubilejního X. Festivalu ochotnických divadel, proto s tímto  záměrem předstoupíme až koncem  měsíce května, ale přinášíme alespoň  tuto informaci o tom, co se děje,    ale  pro Vás ,  vážené publikum  ! :

(Mirek Procházka)