TYTO   ZÁZNAMY   JSOU   JIŽ   VEDENY   POUZE  Z  ARCHIVNÍCH   DŮVODŮ  !